Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

'Finaal onderzoek' Factory Outlet Centre in Oost-Groningen

De provincie Groningen is gestart met een 'finaal onderzoek' naar de haalbaarheid en effecten van een Factory Outlet Centre (FOC) in Oost-Groningen. Een marktinitiatief voor een FOC bij Zuidbroek leidt al enige tijd tot discussie en vele rapporten van voor- en tegenstanders. Om een goede afweging en beslissing te kunnen maken, heeft Droogh Trommelen en Partners (DTNP) opdracht gekregen voor een onafhankelijk en 'finaal onderzoek'.

In het Provinciale beleid van Groningen is vastgelegd dat nieuwe detailhandel moet worden gevestigd in bestaande of geplande winkelgebieden. Grootschalige detailhandel en een Factory Outlet Centre (FOC) hoort volgens het beleid thuis in de gemeente Groningen. Revascom BV heeft een plan voor een FOC bij Zuidbroek (gemeente Menterwolde). Dit initiatief past dus niet in het beleid van de provincie. Toch versterkt een FOC mogelijk het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid in (dit deel van) de provincie. Daar staat echter weer tegenover dat een FOC mogelijk leidt tot negatieve effecten in de bestaande centra.

Onafhankelijk onderzoek
De provincie Groningen wil een onafhankelijk overzicht van alle relevante feiten en af te wegen belangen om te kunnen bepalen of er voldoende redenen zijn om af te wijken van haar beleid. In opdracht van het college van Gedeputeerde Staten voert ruimtelijk-economisch adviesbureau DTNP uit Nijmegen het onderzoek uit. Het onderzoek is in juli gestart en is naar verwachting voor het einde van het jaar nog afgerond.

Begeleiding en toetsing
Het onderzoek wordt begeleid door een gezaghebbende begeleidingscommissie waarin mevrouw J. F. (Janneke) Snijder-Hazelhoff (Tweede Kamerlid VVD) en Prof. mr. W.C.T.F. (Friso) de Zeeuw (Bouwfonds, TU Delft) zitting hebben. Beide leden dragen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter voor. De Rijksuniversiteit Groningen (professor J.P. Elhorst, leerstoelhouder Regionale Economie) ziet erop toe dat de onderzoeksopzet methodologisch verantwoord is en het onderzoeksrapport een deugdelijke beantwoording van de gestelde onderzoeksvragen bevat.

Geen 'appeltje-eitje'
Dirk Jan Droogh is binnen DTNP projectleider van het onderzoek. Droogh: "Het betreft een complexe afweging met vele belangen, invalshoeken en beleidsvelden. Er is geen sprake van een rekenkundig vraagstuk' met één mogelijke uitkomst. Het gaat om het inzichtelijk maken van alle relevante feiten en af te wegen belangen zoals arbeidsplaatsen, ruimtelijke ordening en juridische houdbaarheid." Het gevraagde 'finale onderzoek' past DTNP goed. Droogh: "Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau en hebben als expliciete maatschappelijke missie 'het actief bijdragen aan duurzame ruimtelijke en economische kwaliteit in Nederland'. Met dit onderzoek in Groningen kunnen wij dat ei goed kwijt."

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie