Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Vakkennis

Toename leegstand dreigt door gebrek aan opvolging zelfstandige winkeliers


Nederland telt bijna 100.000 winkels, waarvan ruim 60.000 worden gerund door zelfstandige winkeliers. Vanwege hun leeftijd en/of teruglopende bedrijfsresultaat zal naar verwachting een aanzienlijk deel van de zelfstandige winkeliers gedwongen worden te stoppen. De positie van veel zelfstandige winkeliers staat onder druk door teruglopende winkelbestedingen, mede als gevolg van toenemende concurrentie van filiaalbedrijven (schaalvoordelen) en toenemende internetverkoop. Het aandeel winkeliers ouder dan 60 jaar (babyboomgeneratie) is de afgelopen jaren gegroeid tot naar schatting circa 20%. Recente cijfers hierover ontbreken. Landelijk gaat het naar verwachting van DTNP om 10.000 à 20.000 stoppende ondernemers binnen nu en vijf jaar.

Door het onzekere toekomstperspectief is het vaak lastig om een opvolger of koper te vinden. Veel winkeliers zullen noodgedwongen hun deuren moeten sluiten zonder dat er een winkel voor terug komt. Regelmatig zijn de afmetingen en locatie van vrijkomende panden ongeschikt voor filiaalbedrijven. Het aantal zelfstandige winkeliers neemt bovendien al jaren sneller af dan het aantal filialen toeneemt. Naar verwachting gaat de leegstand van winkelpanden dan ook toenemen. Met name in secundaire winkelgebieden en aanloopstraten zal dit het geval zijn. Dit kan leiden tot afnemende leefbaarheid en verloedering.

Het is zaak hierop tijdig te anticiperen door keuzes te maken. Welke deelgebieden hebben een toekomst als winkelgebied? Vrijkomende en minder courante winkellocaties zijn vaak geschikt te maken voor andere centrumfuncties. Een duidelijk perspectief en het creëren van de juiste randvoorwaarden helpt bij het noodzakelijke proces van transformatie.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie