Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Vakkennis

Winkelketens focussen op grote centra


Toonaangevende winkelketens zetten in op vestiging of uitbreiding van filialen in de grootste stadscentra en investeren veelal niet meer in centra van middelgrote steden en grote dorpen. Dit blijkt uit onderzoek van DTNP.

Onder invloed van de recessie, demografische ontwikkelingen en internet wijzigen winkelketens hun vestigingsstrategie rigoureus. Zij concentreren zich op de grootste steden. Middelgrote kernen, en landsdelen zonder bevolkingsgroei worden voor nieuwe investeringen 'niet meer interessant' bevonden. Naar verwachting wijzigt de verzorgingsstructuur hierdoor sterk en leidt dit tot een toename van leegstand in winkelgebieden.

De toonaangevende winkelformules zijn, in tegenstelling tot een aantal jaar geleden, minder gericht op expansie. Met grote winkelvestigingen in de grootste steden, aangevuld met een webwinkel, worden ook consumenten uit kleinere steden en dorpen goed bereikt. Naar verwachting zijn de centra van middelgrote steden en dorpen het kind van de rekening. Hoewel nog geen sprake is van het massaal sluiten van bestaande vestigingen wordt er niet veel energie meer gestoken in deze centra. Hier doet de vraag zich dan ook voor of geplande winkelprojecten wel door kunnen gaan, en of de centra na jarenlange groei niet weer geleidelijk kleiner moeten worden. Deze gewijzigde vestigingsstrategie van met name grote modeketens leidt tot een verdere opschaling van de winkelstructuur. Het sluiten van meerdere vestigingen door de Bijenkorf en tegelijkertijd vergroten van de overgebleven winkels tot flagshipstores in de grootste binnensteden is een extreem, maar treffend voorbeeld van opschaling.

De grootste binnensteden hebben de sterkste positie in de regionale winkelstructuur en voorzien consumenten in hun behoefte aan sfeer en beleving. Winkelen blijft een belangrijke vrijetijdsbesteding. Grote modeformules blijven de A1-hoofdwinkelstraat opzoeken en zetten in op optimalisatie van bestaande winkels en locaties. De voorkeur gaat uit naar samenvoeging of vergroting van winkels op de beste plek. In grotere winkels kan meer worden ingespeeld op beleving en service, onderscheidende kwaliteiten ten opzichte van internet. Door langere openingstijden na te streven of een afhaalpunt in de winkel te maken wordt ingespeeld op gemak voor de consument, als tegenwicht voor pure internetspelers.

Fysieke winkels blijven dit decennium de basis voor winkelketens. Toonaangevende winkelformules zien internet als aanvulling op de winkelvestiging (verlengstuk of tweede winkel). Internet neemt naar verwachting in belang toe, maar vervangt de fysieke winkel niet. Ook voor de centrumgebieden zelf blijven winkels de belangrijkste voorziening. Overheden en marktpartijen staan voor de uitdaging die centrumgebieden aantrekkelijk te houden in dit sterk veranderende krachtenspel.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik Eijkelkamp, 024 - 379 20 83. Een factsheet met informatie over het onderzoek kunt u hier downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie