Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Al ons nieuws

Zware tijden voor detailhandel en horeca, toch minder leegstand!
Geplaatst op 2022-01-18 12:51:05
Je zou in deze voor de detailhandel en horeca moeilijke tijden het tegendeel verwachten, maar in 2021 daalde de winkelleegstand fors, zo liet Locatus onlangs weten. De leegstand nam afgelopen jaar in Nederland af met 1.756 van de ruim 16.000 panden!
Geactualiseerd detailhandelsbeleid gemeente Woerden vastgesteld!
Geplaatst op 2022-01-13 16:20:46
De gemeente Woerden beschikt weer over actueel detailhandelsbeleid. Dit is niet alleen van belang om duidelijkheid te verschaffen aan marktpartijen, maar ook om te voldoen aan de eisen vanuit de Europese Dienstenrichtlijn.
Ontwikkelingsstrategie binnenstad Kampen unaniem vastgesteld!
Geplaatst op 2021-12-17 09:24:15
De ontwikkelingsstrategie voor de binnenstad van Kampen is gisteravond unaniem vastgesteld door de raad. Deze strategie, die we samen met gemeente en betrokkenen uit de binnenstad opstelden lijkt zijn vruchten nu al af te werpen.
Resultaten onderzoek combinatiebezoek supermarktklanten bekend!
Geplaatst op 2021-12-15 11:53:11
Eva Ladrak, onze stagiaire heeft in 25 centra ruim 3.700 supermarktbezoekers ondervraagd over hun gedrag tijdens het bezoek aan de supermarkt. Belangrijkste vraag: Bezochten zij nog andere winkels en wat was hierop van invloed?
Visie voor Druten unaniem vastgesteld door de raad!
Geplaatst op 2021-12-03 10:19:27
De detailhandelsstructuurvisie en de daarmee samenhangende centrumvisie voor Druten is unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Alle betrokkenen kunnen nu aan de slag met de uitvoering van de visie.
Inwoners West Betuwe spreken zich uit over koopzondagen
Geplaatst op 2021-11-30 12:49:07
Is er behoefte aan zondagopenstelling van winkels in de gemeente West Betuwe? DTNP onderzoekt dat momenteel. Bewoners kunnen zich de komende weken uitspreken over de winkelopeningstijden.
Tour door gemeente Maashorst in aangepaste vorm
Geplaatst op 2021-11-26 10:21:12
De tour met gemeenteambtenaren in een bus door de gemeente Maashorst werd, vanwege de nieuwe coronamaatregelen, op het laatste moment gewijzigd. Met creatieve aanpassingen werd het toch een leerzame dag.
Recreatieve bezoeker even belangrijk als kopende bezoeker
Geplaatst op 2021-11-24 16:07:01
Uit het onderzoek dat wij ook dit jaar weer samen met studenten van Radboud Universiteit uitvoerden in middelgrote centra blijkt dat er meer bezoekers naar het centrum komen om te verblijven. Zij zijn ook belangrijk voor de ondernemers. Waarom?
We zijn weer begonnen in Coevorden!
Geplaatst op 2021-11-18 17:16:02
Vooruitlopend op de detailhandelsstructuurvisie laat de gemeente Coevorden een onderzoek doen naar de supermarkten. DTNP adviseert over waar supermarkten de meeste waarde hebben. Met dit advies kan de gemeente de dialoog met supermarktorganisaties, ondernemers en vastgoedeigenaren goed onderbouwd aangaan.
Omgevingsvisie nieuwe gemeente Maashorst
Geplaatst op 2021-11-11 14:54:36
Samen met de nieuwe gemeente Maashorst werken we aan de Omgevingsvisie. Waar liggen kansen om de gemeente nog mooier, bedrijviger en gezonder te maken?
Resultaten bezoekersonderzoek 2021: corona-ommetjes, inhaalshoppen en hybride centra
Geplaatst op 2021-11-09 12:35:54
Deze zomer hebben de studenten van de Radboud Universiteit de bezoekers van een zestal middelgrote centra weer bevraagd over hun bezoek aan en hun mening over het centrum. Dezelfde centra onderzochten we in 2015 en 2018, dus we konden vergelijken.
Economische visie detailhandel en horeca voor bijzonder Wageningen
Geplaatst op 2021-10-28 16:08:36
We stellen een economische visie voor de detailhandel en de horeca in Wageningen op. Wat maakt deze gemeente anders dan andere?
Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie