Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

DTNP in gesprek over horeca in Langedijk
Evaluatie beleid met participatie van alle betrokkenen

Dinsdag 3 maart jl. sprak Dirk Jan Droogh van DTNP met het college van B&W van Langedijk over het gemeentelijke horecabeleid. Hiermee is de eerste evaluatieronde met ondernemers, inwoners, para-commerciële organisaties en ambtelijke afdelingen afgerond.

Horeca is ook in Langedijk belangrijk voor de gezelligheid en levendigheid in de verschillende dorpen, maar er zijn soms tegenstrijdige belangen. Zo willen ondernemers inspelen op nieuwe kansen, bijvoorbeeld met livemuziek of extra ruimte voor terrassen. Inwoners willen plezierig wonen zonder overlast. Verenigingen zien in ‘horeca-achtige’ activiteiten een kans om de club financieel gezond te houden. Horecaondernemers willen echter geen oneerlijke concurrentie.

Als bouwsteen voor nieuw horecabeleid evalueert de gemeente Langedijk met DTNP het vigerende horecabeleid uit 2012. Gekozen is voor actieve participatie van alle betrokken stakeholders. In de eerste ronde hebben we alle kansen en knelpunten ‘op tafel’ gekregen. Dat deden we in afzonderlijke gesprekken met de verschillende doelgroepen, zodat iedereen ‘vrijuit’ kon praten. De uitkomsten van die gesprekken leggen we nu naast elkaar. In een vervolgronde gaan we samen met alle stakeholders kijken waar wellicht oplossingen te vinden zijn. DTNP treedt daarbij op als onafhankelijk gespreksleider. Op die manier bouwen we gezamenlijk aan een nieuw horecabeleid.

De wijze waarop stakeholders door de gemeente Langedijk actief worden betrokken bij deze evaluatie is een prachtig voorbeeld van participatie zoals bedoeld in de nieuwe Omgevingswet. Het laat ook zien hoe je met (voor gemeente en stakeholders) behapbare bouwstenen kunt toewerken naar een integrale Omgevingsvisie, en tegelijkertijd vooruitlopend daarop in korte tijd kan komen tot actuele beleidsregels voor de horeca.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie