Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Nog steeds geen perifere Decathlons in Zuid-Holland

De gemeenten Den Haag en Schiedam mogen nog niet starten met de realisatie van twee perifere Decathlonwinkels. Zij moeten wachten op het definitieve oordeel van de Raad van State, dat over een aantal maanden wordt verwacht. Op 6 maart jl. oordeelde de voorzieningenrechter van de Raad van State hierover naar aanleiding van het verzoek van de beide gemeenten.

De provincie Zuid-Holland wil geen ontheffing geven voor beide grootschalige perifere sportwinkels. Door nieuwe winkels alleen toe te staan in centrumgebieden, wil de provincie bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Zuidhollandse centra en leegstand tegengaan. De beide gemeenten vinden dat de provincie onvoldoende heeft gemotiveerd dat het weigeren van de ontheffing bijdraagt aan dat doel.

De Raad van State oordeelde echter dat de motivering van de provincie niet 'zo dun is' als beide gemeenten stelden en dat er dan ook geen reden is om vooruit te lopen op de bodemprocedure.

DTNP onderzocht voor de provincie Zuid-Holland de effecten van de grootschalige sportwinkels op de provinciale detailhandelsstuctuur. Ook onderbouwde DTNP met feiten en cijfers de doelmatigheid van het ruimtelijke detailhandelsbeleid in de provinciale Verordening Ruimte (in lijn met eerdere jurisprudentie 'Appingedam'). DTNP staat de provincie en haar advocaat als deskundige bij in de planologisch-juridische procedure.

De uiteindelijke uitspraak over Decathlon Zuid-Holland is van groot belang voor de ruimtelijke ordening van detailhandel in Nederland. Het vormt belangrijke jurisprudentie over de uitwerking van de Dienstenrichtlijn, de Ladder voor Duurzame verstedelijking, en de branchering van detailhandel in bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

Op de hoogte blijven van de definitieve uitspraak in de bodemprocedure? Meld u aan voor onze nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie