Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Koffiedik kijken?
Detailhandelsbeleid in coronatijd

“We weten toch nog niet wat het effect is op leegstand in ons centrum? En is die pas opgestelde centrum-, detailhandels- of horecavisie nog wel waardevol? Straks is alles toch weer helemaal anders?” De effecten van de coronacrisis nu al beschrijven, lijkt koffiedik kijken en we snappen dan ook dat deze vragen bij gemeentes leven.

Voor een aantal gemeentes waarvoor wij onlangs een centrum-, detailhandels- of horecavisie afrondden, stelden wij een notitie op, waarin we de effecten van de crisis op het consumentengedrag en de centrumgebieden en dus op het beleid beschreven. In de ‘oplegnotities’ gaven we aan wat de gevolgen van de crisis voor het beleid zijn, wat de crisis betekent voor ondernemers en eigenaren en in welke gebieden van de betreffende binnensteden de effecten het meest voelbaar zullen zijn.

Perspectief bieden
De belangrijkste aanbeveling in deze notities is dat het juist nu belangrijk is om perspectief te blijven bieden. Binnensteden die zich tijdig aanpassen aan de veranderde werkelijkheid kunnen na de coronacrisis weer aantrekkelijk worden voor consumenten en ondernemers. Het centrum zal compacter en de hele binnenstad veel gemengder moeten worden. Wonen, werken, cultuur, beleving en allerlei mengvormen zullen veel meer het karakter van de binnenstad gaan bepalen.

Afbakening centrum en deelgebieden
Door nu het centrum en duidelijke deelgebieden in de binnenstad af te bakenen kunnen partijen plannen maken en investeren en blijft de binnenstad aantrekkelijk:

• Ondernemers die zich richten op recreatieve en/of winkelende en/of uitgaande bezoekers weten waar zij kansrijker kunnen vestigen en/of investeren. Hiermee worden leegstand en verloedering in beeldbepalende gebieden tegengegaan;
• Vastgoedeigenaren kunnen snel afwegen of verhuur aan winkels of andere publieksfuncties nog realistisch is, of dat zij beter kunnen investeren in functiewijziging. Zo wordt voorkomen dat alle pandeigenaren vergeefs blijven wachten op ‘die ene winkel’;
• Eigenaren van leegstaand of leegkomend winkelvastgoed hebben een wenkend perspectief (verdienmodel) voor herontwikkeling met bijvoorbeeld wonen of werken, zowel door functie-wijziging op de begane grond als door effectievere ontsluiting/gebruik van verdiepingen;
• Ondernemers, eigenaren en bewoners in ‘gemengde milieus’ hebben een wenkend perspectief dat er geïnvesteerd kan worden in omliggende panden, zodat verloedering en verval worden voorkomen en hun woon-, werk- en ondernemersklimaat behouden blijft;
• Inwoners en bezoekers weten door de compacte deelgebieden met een herkenbaar profiel waar ze moeten zijn. Zij bevinden zich in levendige binnenstad waar panden ingevuld en goed onderhouden zijn. Het is een binnenstad waarin ze graag en lang zijn en terugkomen.

In onze optiek lopen binnensteden die dit perspectief nu al bieden straks snel uit op centra die ‘dralen en verschralen’.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie