Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Harmonisatie detailhandelsbeleid West-Betuwe opgestart

In de gemeente West Betuwe zijn wij afgelopen maand gestart met het harmoniseren van het detailhandelsbeleid. De gemeente is begin 2019 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Het doel is om de bestaande detailhandelsvisies van deze gemeenten samen te voegen tot één beleidsstuk voor de nieuwe gemeente. Voortbouwen op de bestaande stukken is hierbij het uitgangspunt. Echter, waar dit nodig is worden beleidskeuzes bij de tijd gebracht (o.a. ontwikkelingen consumentengedrag en impact corona).

“De gemeente West Betuwe bestaat uit veel kleine kernen waar het lastiger wordt om winkelvoorzieningen te behouden. Soms is het goed om potenties in een minder groot aantal kernen te bundelen om zo op deze locaties belangrijke basisvoorzieningen, zoals een supermarkt, toekomstbestendig te houden. De visie geeft tegelijkertijd de kaders mee waarbinnen het centrum van Geldermalsen verder versterkt kan worden als het belangrijkste winkelgebied.’’ – Leon Heger, adviseur van DTNP.

Een fusie tussen gemeenten brengt vaak tijdelijk vertraging en onduidelijkheid met zich mee. Juist in deze tijden van onzekerheid is het van belang om duidelijke en actuele beleidskaders te hebben. De gemeente West Betuwe zet hiermee een belangrijke stap om haar centra aantrekkelijk te houden en de voorzieningen in de kleine kernen zoveel mogelijk op peil te houden. Na de zomervakantie krijgen inwoners en ondernemers in de gemeente de mogelijkheid om op een speciaal hiervoor opgezette projectwebsite mee te praten over het detailhandelsbeleid.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie