Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Omgevingsvisie 1.1 gemeente Eersel

“Eersel is goed op weg met de Omgevingsvisie. De gemeente heeft zichzelf de verplichting opgelegd om bij nieuw vastgesteld beleid telkens haar integrale visie op de ruimtelijke omgeving te actualiseren. Dat is dus wat we nu aan het doen zijn: van de Omgevingsvisie 1.0 maken we nu een 1.1-versie.” Peter Rosmulder legt uit waarom deze stap belangrijk is: “Door de Omgevingsvisie up to date te houden, kunnen betrokkenen altijd zien wat de huidige koers van de gemeente is. De belangrijkste aanpassing gaat nu bijvoorbeeld over de beleidskaders voor grootschalige zonne-energie. In versie 1.0 was het beleid hierover nog in ontwikkeling, maar inmiddels is besloten om in te zetten op een energieopwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67. Deze ruimtelijke keuze verwerken we nu in de Omgevingsvisie.”

De gemeente Eersel liep met de vaststelling van de Omgevingsvisie begin dit jaar vooruit op de invoering van de Omgevingswet, die waarschijnlijk begin 2022 wordt ingevoerd. De Omgevingsvisie is een verplicht instrument voor Rijk, provincies en gemeenten. Gemeente Eersel wilde niet wachten op de invoering van de Omgevingswet en begon alvast met het bundelen van het reeds bestaande beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving in één visie. Zoals wethouder Steven Kraaijeveld het in het voorwoord van de 1.0-versie verwoordde: ‘Wij streven als bestuur naar een open en transparante cultuur waarbij de inwoners centraal staan. Een integrale omgevingsvisie is hierbij een onmisbare schakel.’

Peter: “Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Vanuit de Omgevingsvisie 1.0, 1.1, etc. werkt de gemeente de komende jaren middels een uitgebreid proces met betrokkenen toe naar een Omgevingsvisie 2.0 in 2022. Doordat bestaand beleid al in kaart is gebracht, wordt de dialoog met stakeholders over de toekomst van de gemeente laagdrempeliger. Wanneer de Omgevingswet van kracht wordt, is Eersel er klaar voor!”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie