Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Lokale betrokkenen aan de slag met centrumvisie Buitenpost

“Waar begint volgens jullie het centrum?” Dat was een van de vragen die wij aan de leden van de projectgroep stelden tijdens ons rondje door Buitenpost. Voor dit Friese dorp in de gemeente Achtkarspelen stelden wij een centrumvisie op. Deze visie is inmiddels unaniem door de raad vastgesteld.

Johan Kootstra, die namens het plaatselijk belang in de werkgroep zat, noemt de nieuwe visie ‘een pas op de plaats’. “Vroeger wilden we in Buitenpost alleen maar groter en meer. Maar de tijden zijn veranderd en we hebben te maken met krimp in dorpen om ons heen. Dit plan is een keerpunt. We staan weer met beide benen op de grond.”
In de centrumvisie is een actieplan opgenomen, waarmee ondernemers, eigenaren en gemeente nu ook echt aan de slag kunnen. Om prioriteiten te stellen binnen de acties hebben we in een van de bijeenkomsten deelgroepen verschillende referentiebeelden voorgelegd. De keuzes waren opvallend; deze kwamen bijna allemaal overeen. Zoals Plaatselijk Belang aangeeft is de inzet van de centrumvisie dan ook ‘een compacter winkelgebied, een betere inrichting en vooral meer sfeer.’

In een eerdere raadsvergadering stonden veel raadsleden nog kritisch tegenover de, in hun ogen, erg behoudende mogelijkheden voor winkels in het centrum. Projectleider Tycho Wissink heeft waardering voor de reactie van de ondernemers hierop: “Een flinke groep ondernemers heeft een schriftelijk beroep op de raadsleden gedaan om met de visie aan de slag te gaan. Zoals zij in deze brief stelden is actie nu nodig om verdere verslechtering en verlies van voorzieningen te voorkomen. Daarmee is het belang van een goed proces met de lokale betrokkenen weer bewezen. Als zij de opgave samen delen, heb je al een wereld gewonnen. Ook als wij er zelf niet meer actief bezig zijn.”

De kracht van lokale partijen heeft de raad ook gezien. Zij besliste dat de uitwerking van de centrumvisie in handen komt van een projectgroep van ondernemers, bussinessclub, dorpsbelang en gemeente.

Wij wensen deze groep heel veel succes met de uitvoering van de visie en zijn benieuwd hoe het centrum van Buitenpost zich gaat ontwikkelen.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie