Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Interessante 'Economische Avond' West Betuwe

“Je moet samen zeggen dat je naar Rome gaat, en dan kun je onderweg toch besluiten ergens anders naar toe te gaan, maar als je nu niet voor Rome kiest, kom je samen nergens”. Met deze beeldspraak van een van de deelnemers aan de informatieve raadsvergadering in de gemeente West Betuwe werd goed verwoord waarom het juist tijdens onzekere tijden belangrijk is heldere keuzes te maken, maar wel flexibiliteit in het vervolgproces te borgen.

Gemeente West Betuwe is recent ontstaan uit de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Tijdens de ‘Economische avond’ stond de harmonisatie van het economisch beleid, bedrijventerreinenbeleid en detailhandelsbeleid op de agenda. Raadsleden, ondernemers en inwoners konden hier samen over in gesprek. De gemeente heeft DTNP ingeschakeld om de harmonisatie en actualisatie van het detailhandelsbeleid uit te voeren, Buck Consultants adviseert de gemeente omtrent de andere twee thema’s.

Projectleider Tycho Wissink: “De digitale bijeenkomst begon met een plenaire aftrap: wat staat er op hoofdlijnen in het concept detailhandelsbeleid. Daarna gingen we uiteen in zogenaamde breakoutrooms en werd er in drie sessies van een half uur in kleinere groepen doorgepraat. Daarbij mochten mensen vragen stellen, hun aandachtspunten aangeven en bespraken we stellingen als: ‘winkels horen in winkelgebieden’. Uiteraard was de onzekerheid rond de gevolgen van de coronamaatregelen voor de detailhandel een belangrijk thema.”

West Betuwe is, met één redelijk grote kern, Geldermalsen, en daarnaast 25 relatief kleine kernen over een uitgestrekt, landelijk gebied, een bijzondere gemeente. Er werd dan ook uitgebreid gesproken over het belang van detailhandelsvoorzieningen voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Hoe kan dat het beste worden aangepakt, en welke rol kunnen supermarkten, standplaatsen en boerderijwinkels daar bijvoorbeeld in spelen? De juiste balans is erg belangrijk wanneer het draagvlak zo beperkt is.

Tycho: “Het was interessant voor de discussie dat er naast detaillisten ook ondernemers vanuit allerlei andere sectoren aanwezig waren. Zij kijken weer vanuit een andere hoek. Daardoor was bijvoorbeeld de totale functiemix in de publieke gebieden en de aansluiting met de recreatieve functies en agrarische sector een groter onderdeel van de discussie. Deze input wordt meegenomen bij de uitwerking van het definitieve detailhandelsbeleid.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie