Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Ruimtelijke visie en centrumplan Nieuwkoop unaniem vastgesteld

Stedenbouwkundige Peter Rosmulder is verheugd dat de ruimtelijke visie voor Nieuwkoop is vastgesteld: “Nu kan er echt begonnen worden met de totstandkoming van het centrumplan voor dit historische centrum aan de Nieuwkoopseplas.”

Het Nieuwkoopse centrum heeft heel veel potentie. Met name het Reghthuysplein kan meer zijn dan het nu is.” “Het Reghthuysplein wordt het centrale punt in het compacte centrumgebied. Nu wordt er vooral geparkeerd, maar door het aantal parkeerplaatsen te verminderen, kan het veel sfeervoller worden. Het plein kan dan als huiskamer voor de inwoners gaan fungeren.”

Het toekomstbeeld, bestaande uit de ruimtelijke visie (‘hier willen we naar toe’) en het centrumplan (‘hier kunnen we mee beginnen’) is samen met de lokale partijen tot stand gekomen. Door corona vond de participatie veelal op afstand plaats. Via onder meer een informatiebrief en een projectwebsite zijn Nieuwkopers op de hoogte gehouden en konden ze reageren op de vraag wat het centrum voor hen betekende, wat al goed is in het centrum en hoe het verder zou kunnen verbeteren. Peter Rosmulder: “We kregen ruim 30 pagina’s met reacties op de informatiebrief. Deze suggesties en ideeën hebben we verwerkt in de visie; we hebben de Nieuwkopers letterlijk aan het woord gelaten.”

In het centrumplan zijn negen projecten opgenomen, waaraan de komende jaren gewerkt zal gaan worden. De projecten zijn bewust los van elkaar gehouden, zodat het ene niet hoeft te wachten op het andere. Dirk Jan Droogh legt uit waarom dit centrumplan belangrijk is als vertaling van de centrumvisie: “Met deze projecten roepen we de betrokken partijen op om met elkaar in gesprek te gaan over het geschetste toekomstbeeld en samen te beslissen hoe dit verder kan worden ingevuld en vormgegeven. Wij geven slechts de contouren aan. Met name voor de toekomstige invulling van leegstaande of leegkomende winkellocaties buiten het publieksgerichte centrum is het goed om tijdig verkennende gesprekken op te starten. Wat voor toekomstplannen en wensen hebben alle betrokkenen, dus e ondernemers en vastgoedeigenaren, in deze gebieden?”

Over een kleine anderhalf jaar wordt de visie geëvalueerd en kunnen er wellicht weer nieuwe projecten worden toegevoegd. Dirk Jan: “Wij blijven de ontwikkelingen naar een mooier centrum voor Nieuwkoop op de voet volgen.”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie