Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Horecastructuurvisie gemeente Kampen

“In de horecastructuurvisie voor de gemeente Kampen die we momenteel opstellen is het van groot belang om niet alleen naar de horeca te kijken, maar ook naar bijvoorbeeld de relatie met andere sectoren, zoals toerisme, recreatie, cultuur en detailhandel, en natuurlijk ook naar de ruimtelijke kwaliteiten van een locatie.” Ward Frielink vertelt hoe wij een horecastructuurvisie zien. “De hoofdvraag is waar welke horeca mogelijk is en het beste tot zijn recht komt. Dat kun je alleen bepalen met een sectoroverstijgende blik. Uiteraard gaan we daarbij ook uit van de huidige aanbodstructuur en houden we rekening met de gevolgen van de coronamaatregelen.”

DTNP stelt momenteel ook een transformatie- en transitievisie voor de binnenstad van Kampen op. In een multifunctionele binnenstad, maar ook in de rest van de gemeente, speelt horeca natuurlijk een belangrijke rol. De gemeente Kampen heeft echter geen actuele horecastructuurvisie en dus geen ruimtelijk toetsingskader. Naar aanleiding van een aantal horecaontwikkelingen binnen de gemeente besloten de Stichting Kampen Partners, de Stichting Horeca Kampen, de gemeente Kampen, Koninklijke Horeca Nederland en de Vereniging Parkmanagement Melmerpark DTNP te vragen ook de horecastructuurvisie op te stellen.

Ward: “We werken binnen DTNP met hetzelfde projectteam aan beide visies. Dat team heeft dus al heel veel kennis over de binnenstad van Kampen. In de begeleidingsgroep voor de horecavisie zitten bovendien dezelfde vertegenwoordigers van de Stichting Kampen Partners en van de gemeente Kampen als in die van de binnenstadsvisie. Op deze manier worden de beide visies optimaal op elkaar afgestemd.”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie