Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Dynamiek door beleid (met corona-update) gepubliceerd
Hoe de overheid de winkelstructuur vitaal houdt

Aan de slag! In het laatste hoofdstuk van Dynamiek door beleid roepen we overheden op om ambitieus en offensief detailhandelsbeleid op te stellen. De geactualiseerde handleiding, met corona-update, is beschikbaar via onze website.

Om aantrekkelijke winkelgebieden te houden is regie nemen en duidelijke keuzes maken door de lokale en regionale overheid nu immers nog belangrijker dan ooit. Marktpartijen vrágen ook om deze duidelijkheid. Met duidelijk beleid weten zij op welke locaties hun investeringen zin hebben en waar transformatie van winkels naar andere functies een betere keuze is.

Rik Eijkelkamp: “Een van de onderdelen van de missie van ons adviesbureau is dat we een actieve bijdrage willen leveren aan een duurzame ruimtelijke, economische en sociale omgeving. De detailhandelsstructuurvisie blijft daarvoor een belangrijk instrument. Met zo’n visie kunnen gemeente aangeven op welke locaties de detailhandel zich verder kan blijven vernieuwen in deze dynamische tijden.”
Dynamiek door beleid geeft een leidraad voor het opstellen van dit detailhandelsbeleid. In opdracht van INretail stelden wij dit rapport voor het eerst op in 2011 en na een eerste update in 2015 is nu de derde versie uit, met in het laatste hoofdstuk ook nu weer het ABC van ‘aan de slag’.

Rik: “We waren al begonnen met de update van Dynamiek door beleid toen corona ook Nederland in zijn greep kreeg. Hierdoor duurde het even voor de update afgerond kon worden, maar hebben we wel op de actualiteit in kunnen spelen en de verwachte impact van corona kunnen meenemen. De hoofdboodschap blijft echter ook nu, of zelfs juist nu, hetzelfde: met goed beleid behoud je dynamische winkelgebieden.”

Komende weken zullen we op deze nieuwspagina’s de relevante achtergronden bij de huidige ontwikkelingen in de winkelmarkt en de stappen van het ABC nog wat uitgebreider beschrijven.

Voor meer informatie over Dynamiek door beleid, of als wij u op een andere manier van dienst kunnen zijn, kunt u contact opnemen met Rik Eijkelkamp eijkelkamp@dtnp.nl, 024 - 379 20 83.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie