Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Binnenstadsvisie Assen vastgesteld
Voortvarend aan de slag!

“We gaan de binnenstad weer opbouwen, vanuit de visie en met een goede ontwikkelstrategie”. Nu de binnenstadsvisie voor Assen is vastgesteld kunnen deze woorden van wethouder Pauwels van de gemeente Assen in de praktijk gebracht worden.

Projectleider Ward Frielink: “Dit is een mooie eerste stap voor de binnenstad van Assen. Nu kan er, op basis van de visie een uitvoeringsprogramma opgesteld worden, waarmee ook voor de langere termijn gewerkt kan worden aan een levendig centrum.”

De binnenstadsvisie stelden we in de afgelopen maanden samen met de gemeente Assen, vertegenwoordigers van ondernemers en eigenaren en stedenbouwkundig bureau Urhahn op. Vorige week werd de visie al besproken in de raadscommissie. Richard Klok van de VVD vatte tijdens de raadscommissievergadering de binnenstadsvisie als volgt samen: ‘een compacte binnenstad met woningen, de fiets staat op één en het wordt autoluw’.
Ward: “In de raadscommissie kreeg de visie brede steun van ondernemersverenigingen en verenigingen van eigenaren. Het is zeer positief dat de visie op zo’n groot draagvlak kan rekenen. Alle partijen kunnen nu samen aan de slag met de uitvoering ervan.”

Tijdens de raadsvergadering was er een ruime meerderheid voor de binnenstadsvisie. De heer Richard Klok van de VVD in Assen verwoordde het als volgt: “Een grote groep ondernemers heeft de binnenstadsvisie positief ontvangen. Zonder ondernemers hebben we geen binnenstad. Wij kunnen ons aansluiten bij de wens van de ondernemers om voortvarend en met rechte koers aan de slag te gaan met de uitvoering van de visie. Onze binnenstad is het waard.”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie