Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

‘Dynamiek door beleid’ in de praktijk in West Betuwe
Detailhandelsstructuurvisie en centrumvisie vastgesteld

“De gemeente West Betuwe zet, met het unaniem vaststellen van het nieuwe detailhandelsbeleid, in één klap 2 van de 3 stappen uit onze handleiding ‘Dynamiek door beleid’ en committeert zich om ook de laatste stap te zetten” zegt projectleider Tycho Wissink. “Met de structuurvisie, stap A, beschikt de fusiegemeente nu over actueel, geharmoniseerd beleid voor het hele grondgebied. Stap B, de centrumvisie, hebben we aansluitend opgesteld voor het grootste centrum van de gemeente, dat van Geldermalsen. En de derde stap, het transformatieplan, komt terug in veel van de 17 acties die zijn vastgesteld om het beleid verder uit te voeren, zoals het leegstandsbeleid en de kwaliteitsverbetering van gevels.”

West Betuwe, in 2019 ontstaan uit een fusie van drie gemeentes, is geen doorsnee gemeente. Er zijn zo’n 25 kleine kernen, en de leefbaarheid in die dorpen en stadjes was dan ook een belangrijk thema. Het ging erom de juiste balans te vinden tussen de leefbaarheid in die kleine kernen (nabijheid van voorzieningen), een levendig buitengebied (o.a. verkoop bij de boerderij) en het totale voorzieningenniveau (concentratie van functies in grotere centra). Door ervoor te kiezen de overige voorzieningen, zoals zorg, horeca of cultuur, waar mogelijk bij winkels te concentreren, draagt de gemeente bij aan de levensvatbaarheid van het voorzieningenpakket. De centra worden op die manier bovendien ontmoetingsplekken voor de inwoners.

Tycho: “In het centrum van Geldermalsen ligt versnippering op de loer. In de gebiedsvisie voor het centrum hebben we daarom duidelijke keuzes gemaakt over waar welke functies wel of niet meer gewenst zijn en waar de verblijfskwaliteit het hoogst moet zijn. Door die keuzes ontstaat er in alle gebieden weer investeringsperspectief, de bal kan hiermee gaan rollen. In samenhang met de woonvisie is er onder andere meer ruimte geboden voor wonen in het centrum.”

Voor een kleiner centrum in de gemeente, dat van Haaften, gaven wij aan dat hier ruimte is om de supermarkt iets te vergroten en daarbij gelijk een kwaliteitsslag te maken in het centrumgebied (zowel ruimtelijk als door het concentreren van overige publieke functies). De gemeente gaat voor Haaften een gebiedsvisie opstellen.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie