Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Scenario's voorzieningen nieuwbouwwijk Oss-West

“Waar en voor wie bouwen we woningen in Oss-Berghem? En waar werken we in de toekomst? Hoe houden we Oss-Berghem bereikbaar? Willen we meer ruimte voor de (E)fiets? Een gezonde stad, wat betekent dat voor Oss en Berghem? Willen we meer natuur en groen in de wijk, en hoe? Kan ook het stedelijke gebied bijdragen aan energieopwekking? Hoe belangrijk zijn voorzieningen, in het centrum en de wijken?”

Deze vragen stelde de gemeente Oss tijdens een talkshow afgelopen woensdag over het stedelijk gebied in Oss, waarin de bouw van een nieuwe woonwijk met 3.000 woningen in Oss-West een van de onderwerpen was. Harrie Windmüller, bestuurder van woningcorporatie BrabantWonen, praatte daar mee over de nieuwe wijk: “Er komen zeker ook voorzieningen die ervoor zorgen dat de bewoners niet voor elk wissewasje hun wijk uit hoeven.”

De gemeente Oss heeft DTNP gevraagd te onderzoeken welke voorzieningen in de nieuwe wijk wenselijk zijn. Projectleider Ward Frielink: “De bestaande winkelcentra in Oss-West kunnen mogelijk in een deel van de behoefte van de nieuwe inwoners van Oss-West voorzien. Maar de druk op die winkelgebieden is nu al best hoog. Met 3.000 nieuwe woningen wordt er daarom ook gedacht aan het toevoegen van nieuw commercieel programma.”

Het onderzoek naar de voorzieningenstructuur in Oss-West is een van de vele onderzoeken die gedaan worden voor de nieuwe wijk. Ook de ontsluiting van de nieuwe wijk is uiteraard een belangrijk thema. Een van de onderdelen daarvan is de mogelijke verplaatsing van station Oss-West.

Ward: “Omdat de nieuwe wijk nog in de planfase zit, werken we een aantal scenario’s uit voor de spreiding van de voorzieningen. Uiteraard kijken we daarbij ook naar de effecten van nieuwe voorzieningen op de bestaande centra in de omgeving en denken we na over de voorkeuren en het consumentengedrag van de toekomstige inwoners van Oss-West.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie