Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Visie recreatie en toerisme én horecavisie Uithoorn
Belangrijke bouwstenen omgevingsvisie

Recreatie is, zeker nu meer Nederlanders de vakantie in eigen land vieren, een belangrijke en dynamische sector. Ook de horecasector heeft een steeds prominentere plek in het dagelijks leven, en dus ook in onze centrum- en recreatiegebieden. De gemeente Uithoorn heeft ervoor gekozen om parallel een horecavisie en een visie toerisme- en recreatie op te stellen. Beide visies zijn belangrijke bouwstenen voor de omgevingsvisie van deze Randstedelijke gemeente, gelegen tussen de metropool Amsterdam enerzijds, met een enorm aanbod aan grootstedelijke voorzieningen, en de natuur van het Groene Hart anderzijds.

Projectleider Rik Eijkelkamp: “Uithoorn is voor ons al een hele vertrouwde omgeving. We hebben onlangs de detailhandelsvisie voor de gemeente en de regio Amstelland-Meerlanden afgerond. Het is dan ook heel leuk én handig dat we nu ook deze visies mogen opstellen. We bekijken de gemeente nu door een iets andere bril, maar uiteindelijk zorgen we ervoor dat de sectorale visies in de omgevingsvisie weer met elkaar in verbinding staan.”

In oktober organiseert de gemeente een manifestatieweek in het kader van de omgevingsvisie. Daarbij zullen ook de toerisme- en recreatievisie en de horecavisie besproken worden. De inwoners van Uithoorn krijgen tijdens deze manifestatie dilemma’s voorgelegd, over hoe om te gaan met de schaarse ruimte in hun gemeente. Het centrale thema is: ‘waar willen we als Uithoorn naar toe?’

Ruimtelijke keuzes gevraagd
Peter Rosmulder, als adviseur verbonden aan dit project: “De ruimtedruk is hoog. Er zullen dan ook keuzes gemaakt moeten worden. Gaan we bijvoorbeeld voor natuur, of voor recreatie? Willen we meer ruimte om energie op te wekken of juist om meer huizen te bouwen? Uithoorners mogen in oktober laten horen wat zij belangrijk vinden in hun gemeente. Die meningen vertalen wij dan weer zoveel mogelijk in de visies.”

Ook Frederike Schneider heeft een belangrijke rol bij het analyseren en opstellen van de beide beleidsvisies voor Uithoorn: “Door de grote samenhang en dwarsverbanden tussen de horeca en de toeristische-recreatieve potenties van Uithoorn is het mooi dat we deze beleidsthema’s tegelijk oppakken. Het is hierbij heel fijn dat je weer fysiek met ondernemers en gemeente bij elkaar kan komen. Én heel nuttig om de analysefase te starten met een heuse fietssafari door de gemeente. Dat helpt enorm bij het doorgronden van wat lokaal speelt.”

Deze week hebben Frederike en Rik de recreatieve en horecavoorzieningen in de gemeente en alles wat daarmee samenhangt, zoals fietsroutes en passantenhavens, uitgebreid geobserveerd. Tijdens de zomer worden analyse en eerste visierichting opgesteld ter voorbereiding van de manifestatieweek.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie