Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Levendige discussie over centrum IJmuiden

“Gisteravond mochten we aan een vertegenwoordiging van IJmuidense ondernemers ons advies voor het winkelprogramma en de winkelstructuur in het centrum van IJmuiden presenteren,” vertelt projectleider Rik Eijkelkamp. “De gemeente organiseerde een bijeenkomst om met ondernemers in gesprek te gaan over de gebiedsvisie Van Pont tot Park, die in maart als concept werd vastgesteld. Ons onderzoek was een onderdeel van die gebiedsvisie. ”

De Lange Nieuwstraat, de hoofdwinkelstraat in het centrum van IJmuiden, is verouderd, langgerekt en kampt, net als veel winkelstraten in andere middelgrote centra in Nederland, met veel leegstand. Met Van Pont tot Park wordt gewerkt aan het hele centrum. Onze aanbeveling om toe te werken naar een compacter centrumgebied is in de visie overgenomen.

Rik: “Tijdens de bijeenkomst ontstond, ondanks dat er een beperkte opkomst was, een levendige discussie over de ontwikkelingsrichting van de Lange Nieuwstraat en de Kennemerlaan. Dat de straten als winkelstraten te langgerekt zijn en er geanticipeerd moet worden op een lokalere functie en een kleiner winkelprogramma werd wel breed gedeeld. Het gegeven dat het vastgoed aan de gehele plint aan de Lange Nieuwstraat vernieuwd moet gaan worden, biedt goede kansen voor bloksgewijze revitalisatie of herontwikkeling waarbij in de functiemix per blok geschoven kan worden en er een ‘verplaatsingscarrousel’ op gang komt.”

Met de verdere uitvoering van de gebiedsvisie kan toegewerkt worden naar een moderner en toekomstbestendiger centrum voor IJmuiden met een compacter winkelconcentratiegebied. Na de zomer zal de nieuwe gemeenteraad over de vaststelling van de gebiedsvisie besluiten.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie