Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Online workshop DiS Geo

Komende donderdag, 16 september, vindt van 11:30 tot 13:00 uur een gratis online workshop plaats van DiS Geo over de Integrale Gebruiksoplossing. DTNP heeft deze workshop samen met DiS Geo voorbereid. Wij denken dat dit een zeer interessante workshop is voor planologen en medewerkers van RO en EZ, en we nodigen u en uw collega’s die zich bezighouden met het maken van analyses van geodata dan ook van harte uit om bij deze online workshop aanwezig te zijn.

DiS Geo? Integrale Gebruiksoplossing? Waar gaat het over?
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de opbouw en het beheer van geobasisregistraties. Wij gebruiken zelf veelvuldig de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Andere geobasisadministraties zijn de BRK (Basisregistratie Kadaster), BRT (Basisregistratie Topografie) en de nieuwste BRO (Basisregistratie Ondergrond).

Deze geobasisregistraties zijn los van elkaar ontwikkeld, en vormen daardoor nog geen samenhangend geheel. Het is soms veel (zoek)werk om de juiste informatie uit de georegistraties te ontsluiten. Onder regie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het DiS Geo-traject plaats: Doorontwikkeling in Samenhang van Geobasisregistraties.
In de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) van DiS Geo worden de data uit de verschillende geobasisregistraties (BAG, BGT, BRT, Kadastrale Percelen (DKK), WKPB, CBS wijken en buurten) gecombineerd, waardoor je in een keer informatie uit al deze registraties kunt selecteren en combineren.

De workshop
Het ontwikkelteam van DiS Geo heeft aan de hand van praktijkvoorbeelden van DTNP gewerkt aan een voorbeeld van hoe de IGO door planologen gebruikt kan worden. We laten zien hoe we met deze applicatie snel specifieke informatie uit de basisregistraties kunnen halen en arbeidsintensief handwerk kunnen vervangen door enkele drukken op de knop. In de workshop laten we samen met gemeente Oss zien hoe deze applicatie ons helpt bij het eenvoudiger inventariseren van bijvoorbeeld onderwijslocaties in de stad.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie