Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Volgende stap naar toekomstbestendige binnenstad Kampen

Samen met leden van de stuurgroep Binnenstad Kampen heeft DTNP de Kamper gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken in het project ‘Transitie en transformatie Binnenstad Kampen’. Voor de zomer presenteerden we de concept-ontwikkelingsstrategie al aan het brede publiek. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van afgelopen week was er alle ruimte voor verdiepende vragen.

Projectleider Peter Rosmulder: “We hebben de ontwikkelingsstrategie samen met de stuurgroep van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente tot stand gebracht. Het was mooi om te zien dat, dankzij die intensieve samenwerking, nu de voorzitter van de stuurgroep, de ambtelijk projectleider, de centrummanager en de voorzitter van de vereniging van eigenaren ons de woorden uit de mond namen. Zij moeten het immers samen gaan doen de komende jaren!”

Vanuit de raad was er een brede belangstelling voor de transitie en transformatie van hun binnenstad. De raadsleden hadden daarbij ook aandacht voor zaken als bijvoorbeeld duurzaamheid, wonen en bereikbaarheid. Peter: “Het project, dat dient als pilot voor de provincie Overijssel, is gestart vanuit de leegstandsaanpak. We kunnen het economisch functioneren van de binnenstad echter niet los zien van de overige actuele thema’s. Waar mogelijk hebben we in de ontwikkelingsstrategie aandacht besteed aan bijvoorbeeld vergroening van de binnenstad. Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid voor bezoekers, maar ook aan het woon-/leefklimaat van bewoners.”

In de ontwikkelingsstrategie zijn zes deelgebieden gedefinieerd. Volgende week gaan we, op basis van deze visie, met ondernemers, eigenaren en bewoners van de verschillende gebieden acties benoemen voor het uitvoeringsprogramma.

Peter: “Wij hebben als voorzet de mogelijke acties op een rijtje gezet. Samen met de belanghebbenden gaan we nu per deelgebied bekijken welke acties prioriteit hebben en welke locatie bijvoorbeeld als vliegwiel kan werken om de boel in gang te zetten. Wij verwerken de opbrengst van deze werksessies dan tot een uitvoeringsprogramma. Zodra de ontwikkelstrategie is vastgesteld door de raad, kunnen de binnenstadspartijen dan zelf aan de slag om het wensbeeld voor de binnenstad ook werkelijkheid te laten worden. Wij hebben er vertrouwen in dat dit, door het zorgvuldige proces dat al doorlopen is, ook zeker gaat lukken.”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie