Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Meer samenhang binnenstad Harderwijk

“Wat een mooie binnenstad!” Stedenbouwkundig adviseur Peter Rosmulder is enthousiast over het centrum van hanzestad Harderwijk. “Gisteren hebben we met de projectgroep door het centrum gelopen. Je kan zien dat er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd is. Uiteraard zijn er nog verbeterpunten om het centrum schoon, heel en veilig te houden,; maar de basis is goed. Daarnaast ontkomt ook deze binnenstad niet aan de veranderingen op de winkelmarkt. Om te zorgen dat Harderwijk daarop goed is voorbereid, gaan we een binnenstadsvisie opstellen.”

In de binnenstad van Harderwijk is de laatste jaren inderdaad al heel wat gebeurd. De bestrating in het centrum werd aangepakt en er werd een haven gegraven op de plaats waar eerst de parkeerplaats voor het dolfinarium lag. Daardoor heeft Harderwijk een mooie boulevard langs het water gekregen. De binnenstadsvisie uit 2016 biedt echter onvoldoende houvast om ook de hedendaagse uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

Projectleider Ward Frielink: “Samen met de projectgroep, die bestaat uit beleidsmedewerkers, ondernemers, eigenaren en vertegenwoordigers van de culturele sector, gaan we ons buigen over de vraagstukken die op het centrum afkomen. Hoe gaan we om met de verminderde behoefte aan fysieke winkelruimtes? In welke delen van het centrum is transformatie naar wonen mogelijk? En waar niet? Hoe zorgen we voor meer samenhang, zodat het centrum voor alle verschillende doelgroepen aantrekkelijk blijft?”

De komende maand worden ondernemers, eigenaren, inwoners en bezoekers van Harderwijk op diverse manieren betrokken bij de toekomstvisie voor hun centrum. Via een projectwebsite, stadsgesprekken op de Markt en tijdens enkele binnenstadsateliers kunnen zij laten weten waar zij trots op zijn en waar zij nog verbeterpunten zien. Voor het eerste stadsgesprek staan Peter Rosmulder en Ward Frielink zaterdag 6 november op de Markt. Met de input van de gesprekken en alle andere bijeenkomsten wordt begin januari de balans opgemaakt, waarna een eerste ambitiedocument (de ruimtelijk-economische visie op hoofdlijnen) voorgelegd kan worden aan college en raad.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie