Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Omgevingsvisie nieuwe gemeente Maashorst

“De gemeente Maashorst is haast Nederland in het klein. Door het huidige intensieve ruimtegebruik en de toekomstige ruimtevraag vanuit verschillende hoeken, zoals natuur, recreatie, energietransitie, bedrijvigheid en wonen, komen veel landelijke uitdagingen en opgaven hier samen.” Projectleider Ward Frielink is enthousiast over ons project in Maashorst. “Vakinhoudelijk is het een heel interessant gebied en dat maakt het werken aan de Omgevingsvisie Maashorst ook zeer interessant.”

Maashorst is een fusiegemeente in oprichting in Noord-Brabant. In de zes grote en kleine woonkernen, waarvan Uden de grootste is, heerst een sterk ons-kent-ons-gevoel. Het rijke verenigingsleven vormt een belangrijk onderdeel van de identiteit van ieder van de dorpen. Buiten de kernen zijn er veel verschillende landschappen. Enerzijds heeft de agrarische sector van oudsher een grote rol gespeeld bij de inrichting van het buitengebied. Anderzijds ontleent Maashorst haar groene identiteit aan het gelijknamige natuurgebied, dat zelfs het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant is.

Ward: “Voor de Omgevingsvisie gaan we expliciet samen met de gemeente optrekken. Wij begeleiden, zij maken de keuzes. Samen gaan we, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en een gezonde leefomgeving, op zoek naar harmonie in ruimtegebruik en naar koppelkansen tussen de verschillende sectoren. Het bestaande beleid van de voormalige gemeentes Uden en Landerd is het vertrekpunt voor het integraal aanpakken van de ruimtelijke opgaven van de toekomst.”

Komende week gaan we ter nadere kennismaking op tour door de gemeente. Waar zien we (toekomstige) knelpunten, maar vooral: waar liggen kansen om de gemeente nog mooier, bedrijviger en gezonder te maken?

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie