Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

We zijn weer begonnen in Coevorden!
Supermarktstructuurvisie gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden werkt continu aan haar detailhandelsbeleid en de uitvoering ervan. De binnenstadsvisie werd een paar jaar geleden uitgewerkt in een uitvoeringsparagraaf, waarvan de resultaten in het centrum heel duidelijk te zien zijn. Momenteel stellen wij voor de gemeente een onderzoek en advies voor de supermarktstructuur op. Dit onderzoek loopt vooruit op de detailhandelsstructuurvisie.

Adviseur Pieter Bos: “Het opstellen van de nieuwe detailhandelsstructuurvisie staat gepland voor komend jaar. Op dit moment spelen er in Coevorden-stad echter al meerdere supermarktinitiatieven. De gemeente heeft DTNP daarom gevraagd een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan supermarktmeters, de spreiding van de supermarkten en de gewenste locaties uit te voeren.”

Deze week vond het digitale startoverleg plaats en met de informatie daaruit in de hand bekeken we alle supermarktlocaties en mogelijke ontwikkellocaties in de gemeente.

Pieter: “Mede op basis van onze observatie ter plekke en een analyse van de actuele marktruimte kunnen we een advies voor de gewenste supermarktstructuur gaan opstellen. De gemeente wil met de uitkomsten van ons onderzoek het overleg aangaan met de verschillende supermarktorganisaties en -ondernemers, en met de vastgoedeigenaren in Coevorden. Ze kan vervolgens gemotiveerde besluiten nemen over mogelijke supermarktontwikkelingen.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie