Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Recreatieve bezoeker even belangrijk als kopende bezoeker

Het centrum als verblijfsplek
”Waarvoor bent u vandaag naar het centrum gekomen?” Dit was een van de vragen bij ons onderzoek naar het gedrag van bezoekers van middelgrote centra. Komt de bezoeker van het centrum bijvoorbeeld voor een gerichte aankoop, voor een afspraak of om te winkelen? Dit jaar kregen onze enquêteurs relatief vaak antwoorden zoals ‘om een ommetje te maken’, ‘omdat het gezellig is’ of ‘om te lunchen’. Dit zijn allemaal antwoorden die aangeven dat het centrum ook een recreatieve verblijfsfunctie heeft. De bezoeker komt niet per se voor een nieuwe broek of voor de supermarkt naar het centrum, maar vooral omdat er iets te beleven is. Bijzonder is daarbij wel dat de bezoeker zonder initieel koopdoel alsnog gemiddeld hetzelfde uitgeeft als de bezoeker die voor (gerichte) aankopen naar het centrum komt, allebei gemiddeld ruim 51 euro. De recreatieve bezoeker is daarmee ook een belangrijke bezoekersgroep voor de centrumondernemer. En, aangezien het fysiek kopen aan belang inboet, een steeds belangrijkere doelgroep.

“Graag meer bankjes, groen, horeca”
Belangrijk voor recreatief verblijfsbezoek is dat het centrum een aantrekkelijke uitstraling heeft. Voldoende groen, zitgelegenheden en andere voorzieningen in de openbare ruimte dragen hieraan bij. Een voorbeeld: tijdens het enquêteren in het centrum van Ede waren de bezoekers met kinderen erg te spreken over het recent ontwikkelde Marktplein, compleet met bankjes, speelelementen en fonteintjes. Het plein functioneert als een sociale ontmoetingsplek, van waaruit ouders ook even de supermarkt in lopen of langs de horeca gaan. Een dergelijke ontwikkeling is een waardevolle toevoeging aan een middelgroot centrum. Het blijft daarmee, met name voor de lokale inwoner, aantrekkelijk en interessant, ook met minder winkelprogramma.

De lokale bezoeker naar het centrum lokken
De recreatieve verblijfsfunctie en de (ruimtelijke) uitstraling van een centrum worden dus steeds belangrijker. De uitdaging is om de bezoeker aan het centrum te binden, door zoveel mogelijk verschillende voorzieningen te bieden én een aantrekkelijke verblijfsplek te zijn: de plek waar altijd wat te doen is en de zintuigen worden geprikkeld. Zo kan (en wil) de bezoeker voor elk type bezoek terecht in het centrum.

Welke investering past bij welk centrum?
Er zijn talloze mogelijkheden om de recreatieve verblijfsfunctie van een centrum te versterken. Voorbeelden uit verschillende (middelgrote) centra in het land zijn het belang van de (week)markt (gezelligheid op straat), de aantrekkingskracht van een publieke functie (bijvoorbeeld de bibliotheek of een museum), de diversiteit en kwaliteit van de horeca (een terrassenplein of een luxe restaurant), het organiseren van evenementen (profilering van een centrum) en de aanwezigheid van recreatieve attracties (denk aan een bioscoop, escape room of arcadehal). Daarnaast spelen (ruimtelijke) kwaliteiten en de uitstraling van het centrum een belangrijke rol, zoals historische bebouwing, groenstroken of water. Vergroening en kleurrijke aankleding kan op strategische plekken veel doen. Denk bijvoorbeeld aan de hangende parapluutjes in Deventer die inmiddels in verschillende variaties ook elders in het land boven de winkelstraat hangen.

Het vergroten van de verblijfskwaliteit in centra krijgt terecht veel aandacht bij eenieder die zich inzet voor een aantrekkelijk centrum. Wel is het belangrijk de balans tussen het bezoekcomfort (ongehinderd rondstruinen) en bezoekgemak (goede bereikbaarheid van het bezoekdoel) voor ogen te houden. Hoe ver kan en wil je gaan met het bijvoorbeeld autovrij of autoluw maken van het centrumgebied? En is de fietsbezoeker overal een welkome gast?

Welke investeringen en voorzieningen passend zijn, zal per centrum en per deelgebied van het centrum verschillen; hier liggen verkenningsmogelijkheden voor zowel publieke als private partijen, om op verschillende manieren de recreatieve verblijfsfunctie van het centrum te versterken.

Projectleider Rik Eijkelkamp: “Programmatische en ruimtelijke mogelijkheden zijn in onze optiek daarom ook geen wiskundige rekensom met één mogelijke uitkomst. Ruimtelijke kwaliteiten, praktische maatregelen, unieke samenlopen en lokale smaakmakers maken samen een centrum. Door expertise en vakkennis te combineren met lokale kennis en ideeën van inwoners kun je ingrepen doen in een centrum die gedragen worden én doelmatig zijn. Het vroegtijdig betrekken en bevragen van de lokale belanghebbenden is wat ons betreft dan ook een basisvoorwaarde voor een succesvolle centrumaanpak.”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie