Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Visie voor Druten unaniem vastgesteld door de raad!

De detailhandelsstructuurvisie en centrumvisie die DTNP heeft opgesteld voor de gemeente Druten zijn unaniem vastgesteld door de gemeenteraad! Een plezierig traject is daarmee tot een goed einde gebracht. Het echte werk zal echter nu pas gaan beginnen: aan de slag met het uitvoeren van de visie en de aanbevelingen!

Voor de gemeentelijke detailhandelsstructuur wordt het primaat bij het centrum van Druten gelegd, als hét ontmoetingscentrum met het meest diverse voorzieningenaanbod. Daarnaast zet de visie in op behoud van dorpssteunpunten ten behoeve van de leefbaarheid in de kleine kernen. Ook de toeristisch-recreatieve functie van het buitengebied wordt niet uit het oog verloren.

Samen met een enthousiaste groep ‘smaakmakers’ (een groep betrokken ondernemers) stelden we ook een centrumvisie voor Druten op. Adviseur Pieter Bos: “De sessies met de smaakmakers waren heel prettig. Zij kwamen met diverse, concreet uitvoerbare ideeën om de visie handen en voeten te geven. Zo zou de stenige Markt groener moeten worden ingericht, kan de Kerktuin meer betrokken worden bij de rest van het centrum en kunnen de samenwerking en verbinding tussen ondernemers, eigenaren, gemeente en centrummanagement worden versterkt.”

In de centrumvisie krijgen verschillende deelgebieden in het compactere centrum een eigen profiel. Zo wordt de Hogestraat, die deze zomer werd omgetoverd tot Ramblas in de verf gezet als de locatie voor recreatief winkelen en een bezoek aan een versspeciaalzaak. Voor doelgerichte aankopen en een bezoek aan de sfeervolle horeca moeten bezoekers in het noordelijk deel van het centrum zijn. Dankzij een duidelijke profilering kan bijvoorbeeld de inrichting van de publieke ruimte daar ook op worden aangesloten.

Ook DTNP-projectleider Ward Frielink, tevens oud-inwoner van Druten, kijkt met een tevreden gevoel terug: “Er ligt een mooi totaalplan, waarin de visie op de gemeentelijke detailhandelsstructuur helemaal is doorvertaald naar concrete inrichtingsvoorstellen voor het centrum van Druten. Het is nu vooral zaak vooruit te kijken, en verder te werken aan een ‘Eigenzinnig Druten, het hart van Maas en Waal!’.”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie