Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Geactualiseerd detailhandelsbeleid gemeente Woerden vastgesteld!

De gemeente Woerden beschikt weer over actueel detailhandelsbeleid. Op 23 december 2021 is de nieuwe detailhandelsstructuurvisie, die wij voor de gemeente opstelden, door de raad vastgesteld. De beleidsuitgangspunten uit het voorgaande detailhandelsbeleid uit 2009 bleken nog steeds een goede basis voor een vitale structuur van de winkelgebieden. Wel was een herijking van de structuurkeuzes nodig om goed in te kunnen blijven spelen op de behoeften bij consumenten en retailers en op uitbreidingen in de stad. Met dit heldere beleidskader maakt de gemeente aan marktpartijen duidelijk waar ontwikkelingen gewenst zijn.

De actualisatie van het beleid is ook van belang om te voldoen aan de eisen vanuit de Europese Dienstenrichtlijn. Keuzes over waar detailhandel wel en niet gewenst is dienen deugdelijk gemotiveerd te zijn, op basis van argumenten ter verbetering van de leefomgeving én van actuele lokale gegevens.

Projectleider Rik Eijkelkamp: “Bij het opstellen van de nieuwe detailhandelsstructuurvisie lopen we in feite na of het beleid nog aansluit op de actuele situatie en op de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente. We brengen in kaart wat goed gaat, waar nog kansen liggen en waar eventueel aanpassing van de beleidsregels nodig is. Met deze actualisatie is het ruimtelijke detailhandelsbeleid dienstenrichtlijnproof.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie