Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Beleid terrassen in gemeente Leidschendam-Voorburg
Hoe verder na corona?

“In Leidschendam-Voorburg waren tijdens corona, net als in veel andere gemeenten, de mogelijkheden voor terrassen verruimd. Eind 2022 loopt deze regeling af. De gemeente grijpt dat aan om nieuw terrassenbeleid op te stellen voor de lange termijn, “ vertelt adviseur Daan Veenstra.

Horeca en terrassen vervullen een belangrijke rol in centrumgebieden. Daar zijn ze niet alleen een belangrijke economische activiteit, maar brengen ze ook levendigheid en daarmee beleving in een centrumgebied. Ze creëren een plek van ontmoeting en ontspanning buiten de deur, en hebben daarmee ook een bredere, maatschappelijke betekenis. Tegelijkertijd staan terrassen vaak in de openbare ruimte: op een pleintje of op een breed trottoir. Die openbare ruimte is ook bedoeld voor andere doeleinden, zeker in centrumgebieden waar ook veel andere activiteiten plaatsvinden.

Daan: “Het is dus nodig een goede belangenafweging te maken tussen de mogelijkheden voor terrassen en ander gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld als looproute voor bestaande winkels. We kijken bij het opstellen van het beleid daarnaast ook niet alleen naar de economische belangen, maar ook naar veiligheid, leefbaarheid en hinder. Wat in Leidschendam-Voorburg daarnaast ook speelt is dat delen van de gemeente beschermd dorpsgezicht zijn. En omdat terrassen beeldbepalend zijn in de openbare ruimte beïnvloedt de uitstraling, bijvoorbeeld in materiaalgebruik, het bestaande historische straatbeeld. De verschijningsvorm verdient in dit soort gebieden dan ook speciale aandacht.”

Gisteren heeft het startoverleg met de begeleidende werkgroep van de gemeente plaatsgevonden. Het terrassenbeleid dient eind 2022 vastgesteld te worden. Het wordt dan tevens een onderdeel van de Omgevingsvisie, die de gemeente op gaat stellen.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie