Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Toekomstvisie Voorstraat Kollum
Welke functie en voorzieningenmix voor centrumstraat?

"De Voorstraat is van oudsher de belangrijkste straat in het centrum van Kollum. Er zijn zo’n 35 winkels en diverse andere voorzieningen te vinden, waaronder horeca," vertelt adviseur Pieter Bos. "Het winkelaanbod staat er, net als in veel andere centrumstraten in het land, echter onder druk. Dit komt onder andere door het online winkelen, maar dat het boodschappenaanbod aan de Meester Andreaestraat eigenlijk net te ver om de hoek ligt, helpt ook niet mee."

Gemeente Noardeast-Fryslân gaf DTNP opdracht om een toekomstvisie op te stellen voor de Voorstraat. De visie wordt samen met vertegenwoordigers van ondernemersvereniging HIM, de vereniging Plaatselijk Belang Kollum en de gemeente gemaakt. Daarbij zijn de volgende vragen aan de orde: Hoe blijft de Voorstraat een aantrekkelijke en goed ingevulde centrumstraat? Wat is voor de verschillende straatdelen van de Voorstraat het streefbeeld? Wat zijn de onderscheidende kwaliteiten, waar liggen kansen en op welke functies kan meer worden ingezet? En hoe moet dat deel van de straat dan ingericht worden, rekening houdend met bijvoorbeeld parkeren?

Pieter: "Afgelopen week zijn we met de projectgroep door de straat gelopen om aan elkaar te laten zien wat de sterke en zwakke plekken van de straat zijn. De leden van de projectgroep waren vooral erg enthousiast over de straat. Dat werkte wel aanstekelijk. Ook de verbondenheid tussen de lokale ondernemers viel op, er is energie om samen iets van de straat te maken. En terecht, het is een straat om trots op te zijn!"

DTNP start nu met een analyse van de straat en de functie van de straat binnen Kollum en directe regio.
Deze eerste analyse bespreken we met de projectgroep. Daarnaast wordt in november een ondernemersavond over de Voorstraat gehouden om te horen wat er speelt. Later volgt een bredere ‘omgevingsdialoog’, met bewoners, eigenaren en ondernemers van de Voorstraat en geïnteresseerden van buiten de Voorstraat.

"Tijdens de omgevingsdialoog kunnen de belangstellenden de voorlopige visie bekijken en er op reageren. Hierna werken we samen met de projectgroep de voorlopige visie verder uit. De planning is om in februari/maart een conceptvisie voor te kunnen leggen aan het college van B&W. Dit wordt dus vervolgd!"

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie