Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Hoe gaat het nu met de centra van Meierijstad?
Evaluatie centrumvisie gestart

“Wat kan er een hoop veranderen in vijf jaar tijd!” Stedenbouwkundig adviseur Peter Rosmulder is onder de indruk bij de start van de evaluatie in Meierijstad: “Doordat we nog regelmatig in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode aan het werk zijn, sta je eigenlijk niet echt stil bij hoeveel er inmiddels al bereikt is. Het is ook voor ons leuk, maar vooral erg leerzaam, om te zien wat er in de praktijk al met de centrumvisie is gedaan.”

DTNP hield deze week, voor de evaluatie van de Centrumvisie Meierijstad en de Visie herstructurering centrum Veghel, een schouw in de centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Samen met direct betrokkenen vanuit de gemeente en het centrummanagement werd de balans opgemaakt. Hoe staan de centra er nu voor? Hoe heeft het branchebeeld en de leegstand zich ontwikkeld? En wat is inmiddels de prognose voor het toekomstig centrumprogramma?

Peter: “In ieder van deze centra is zichtbaar en onzichtbaar al veel gebeurd. Zo is in Veghel de Patio getransformeerd van winkel- naar woongebied, en in Schijndel heeft het voormalige Raadhuis een mooie nieuwe invulling gekregen. Bij andere, meer complexe uitvoeringsprojecten is vooral achter de schermen heel veel gebeurd. In Sint-Oedenrode bijvoorbeeld zijn de voorbereidingen van de herinrichting van de Markt en de verplaatsing van de Albert Heijn al in een vergevorderd stadium. En in Schijndel is onlangs het inrichtingsplan gepresenteerd om de hoek Hoofdstraat-Kloosterstraat veiliger én aantrekkelijker te maken. Daar gaat heel veel werk aan vooraf.”

De evaluatie kan aanleiding bieden om, waar nodig, de centrumaanpak bij te sturen. Om deze reden is de evaluatie ook opgenomen in de visie: welke zaken zijn anders gelopen dan van tevoren bedacht en hoe kan daar het beste mee omgegaan worden? Peter: “We zijn bijna vijf jaar verder; ondernemers hebben te maken gehad met coronaperikelen, er zijn nieuwe inwonersprognoses en er is recent koopstromenonderzoek. Een eerste blik op de cijfers laat zien dat er absoluut geen tijd is om achterover te leunen. Er zal ook de komende jaren tijd en geld geïnvesteerd moeten blijven worden om het behaalde niveau vast te houden!”

De evaluatie wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Dit geeft wellicht aanleiding om op bepaalde locaties de strategie bij te stellen. Met name de herstructureringsvisie voor het centrum van Veghel vraagt om een goede monitoring. Peter: “We hebben de afgelopen jaren met elkaar diverse onderzoeken en schetsplannen doorlopen. Nu is het tijd om door te pakken, en te zorgen dat uiteindelijk het hoofddoel, een aantrekkelijk dorpscentrum, wordt bereikt. De evaluatie helpt ondernemers en gemeente om op basis van de nieuwste kennis en inzichten weer met vertrouwen en met fris elan samen verder te werken aan nog mooiere en levendigere centra in Meierijstad.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie