Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Integraal beleid voor horeca en retail in Rijswijk

De meeste winkel- en horecavoorzieningen In de gemeente Rijswijk zijn te vinden in de twee grotere voorzieningenclusters, het Boogaard Stadscentrum en Oud Rijswijk, en in de vijf kleinere wijk- en buurtcentra. Voor het stadscentrum zijn er herontwikkelingsplannen, en er lopen onderzoeken voor verschillende losstaande plannen in de gemeente. Een integraal afgewogen beleid op de retail- en horecastructuur ontbreekt echter nog.

Adviseur Pieter Bos: “De gemeente gaf DTNP opdracht deze integrale visie op te stellen. Het beleid wordt onderdeel van de Omgevingsvisie. Wij gaan ons buigen over vragen als hoe we het voorzieningenaanbod goed af kunnen stemmen op het groeiend aantal inwoners in de gemeente. Welk type horeca, winkels en andere voorzieningen past in welk centrum en wat is het toekomstperspectief van de kleinere wijk- en buurtcentra?”

Eerst is er een brede ambtelijke gespreksronde gevoerd. De gesprekken met specialisten leverden veel informatie op over welke beleidsspecifieke vraagstukken of ambities er op dit moment spelen binnen bijvoorbeeld het ruimtelijke, economische en sociale domein.

Adviseur Pieter Bos: “Afgelopen week zijn we samen met lokale ondernemers en eigenaren door de verschillende centrumgebieden gelopen. Zo konden we zelf zien en horen wat er zich dagelijks afspeelt in de winkelgebieden en welke ontwikkelingen er spelen. Samen met de ambtelijke gesprekken kregen we zo een goed beeld van de kansen en knelpunten in de verschillende centra. Op basis daarvan stellen we een integrale en complete visie op, waarmee Rijswijk klaar is voor de toekomst.”

Volgende week presenteren we de voorlopige visie aan de ambtelijke werkgroep en in januari aan alle geïnteresseerden in de gemeente Rijswijk.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie