Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

DTNP pakt door in 2023

Een nieuwe opdracht in een voor ons nog onbekende omgeving is natuurlijk altijd fijn en interessant. Kennismaken met een nieuwe omgeving, en met de mensen die erbij betrokken zijn, de situatie doorgronden en samen met gemeente, ondernemers, eigenaren en bewoners en natuurlijk met ons eigen team bedenken hoe we een centrumgebied of een straat mooier en aantrekkelijker kunnen maken.

Een tevreden opdrachtgever die ons terugvraagt voor een vervolgproject of voor een nieuwe vraag binnen de gemeente vinden we minstens zo mooi. Fijn om te zien dat onze werkwijze in goede aarde is gevallen en om samen onze tanden te zetten in beleid of een nieuwe visie voor (een ander deel van) de gemeente of een actualisatie van een vorig project.

Aan het begin van 2023 zijn we voor een aantal van die tevreden opdrachtgevers opnieuw aan de slag. Bijvoorbeeld in Alkmaar. Voor deze gemeente hebben we de afgelopen paar jaar meerdere malen advies mogen uitbrengen over verschillende aspecten van de (binnen)stad. Zo hebben we onder andere geadviseerd over de beste structuur voor de dagelijkse sector, over het functieprofiel van de zogenaamde prachtstraatjes en over de detailhandel op Overstad. Momenteel bekijken we voor de gemeente hoe de marktruimte voor detailhandel in de binnenstad zich verhoudt tot de planologische ruimte in de bestemmingsplannen. Ook in Purmerend blijven we werken aan een vitale binnenstad. Nadat we het Programma Binnenstad opstelden, blijven we nu aangehaakt om te adviseren over de ontwikkelingslocatie Schapenmarkt. Dat is een van de sleutelprojecten uit dit voor de kerst vastgestelde programma.

In Leidschendam-Voorburg stelden we eerder de detailhandels- en horecastructuurvisie op en zijn we nu bezig met het terrassenbeleid, en in Kampen blijven we werken aan de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie voor de transitie en transformatie van de binnenstad. Vorig jaar rondden we in Harderwijk de binnenstadsvisie af. Komende tijd stellen we voor die visie een uitvoeringsagenda op én we gaan de gemeente adviseren over de horeca aan het Waterfront, vooruitlopend op het nieuwe horecabeleid.

Ook in Amsterdam en Cuijk gaan we komend jaar opnieuw aan de slag. In Amsterdam maakten we eerder al een analyse van alle warenmarkten. Voor het stadsdeel Zuidoost onderzoeken we nu hoeveel marktdagen er over vijf jaar haalbaar zijn en op welke locaties de verschillende markten het beste tot hun recht komen. In Cuijk gaan we naar aanleiding van een aantal verzoeken om nieuwe winkelmeters in het centrum te mogen toevoegen de behoefte aan detailhandel inventariseren. We actualiseren dan ook de centrumvisie die we al eerder opstelden voor de gemeente, waarbij we onder andere beoordelen of de afbakening van het winkelconcentratiegebied nog passend is.

Dit is een kleine greep uit onze huidige vervolgprojecten. We zijn daarnaast alweer volop aan de slag met vele andere interessante opdrachten. Wij hebben zin in deze en komende projecten in 2023!

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie