Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Geslaagde informatieavond retail- en horecabeleid Rijswijk

Voor de gemeente Rijswijk stelt DTNP nieuw beleid voor winkels en horeca op. Vorige week was er een informatieavond over het conceptbeleid. Bij deze bijeenkomst waren ruim 20 geïnteresseerde ondernemers en vastgoedeigenaren aanwezig.

Adviseur Pieter Bos: “Wij trapten de avond af met een presentatie over het conceptbeleid dat er nu ligt. In de ruimte hadden we vijf panelen opgesteld, waarop de hoofdlijnen van het nieuwe beleid waren weergegeven. Na de presentatie gingen Ward Frielink en ik samen met een vertegenwoordiger van de gemeente aan de hand van die panelen met de aanwezigen in gesprek. Op de borden stond informatie over de trends en ontwikkelingen in de sector, de visie op de hoofdstructuur voor winkels en horeca in Rijswijk, maar zeker ook over concrete acties en aandachtspunten voor de verschillende centrumgebieden.”

Ondernemers en eigenaren uit Oud Rijswijk en van winkelgebied Van Mooklaan waren het sterkst vertegenwoordigd bij de informatieavond. Pieter: “Voor de aanwezigen uit Oud Rijswijk bleek bereikbaarheid het meest prangende thema. Zij vroegen zich af hoe een aantrekkelijkere inrichting van het centrum kan samengaan met bijvoorbeeld voldoende parkeercapaciteit. De mensen van de Van Mooklaan onderstreepten vooral hun zorgen over hangjongeren en sociale onveiligheid. Ook de gezamenlijke opfrisbeurt van het vastgoed, en de rolverdeling daarbij, is hier duidelijk belangrijk.”

DTNP gaat nu, met de informatie uit deze geslaagde informatieavond, verder met het opstellen van het beleid. Voor de zomer wordt het nieuwe retail- en horecabeleid ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie:

Integraal beleid voor horeca en retail in Rijswijk

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie