Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons


Dynamiek door beleid, de corona-update

Einde coronacrisis in zicht? En dan?

Velen vrezen voor een golf aan faillissementen en bedrijfsbeëindigingen als straks de coronamaatregelen voorbij zijn. Maar terwijl individuele ondernemers nu nog worstelen met die coronaregels kunnen gemeenten en ondernemersverenigingen al werken aan nieuw perspectief. Hoe je dat aanpakt? In opdracht van INretail actualiseerden wij voor de tweede keer op rij onze handleiding ‘Dynamiek door beleid’, dit keer met corona-update.

De hele handleiding, met daarin een heldere samenvatting van actuele ontwikkelingen, relevante jurisprudentie en bovenal het praktische ‘ABC van aan de slag!’ kunt u gratis downloaden.

Hieronder laten wij u kort kennismaken met dat ABC voor vitale winkelgebieden, en wel met stap A: de detailhandelsstructuurvisie.


Dynamiek door beleid downloaden

Actueel en juridisch deugdelijk onderbouwd beleid

Dynamiek door beleid: de titel zegt het al. Als je ondernemers optimaal kansen wil bieden, is helder en consistent beleid bepalend voor het investeringsklimaat. Ondernemers faciliteren betekent niet ‘overal aan meewerken’, integendeel: als alles overal mag, zal geen enkele ondernemer durven te investeren, zeker niet op dure en complexe centrumlocaties. Daarnaast wijst jurisprudentie uit dat zelfs de beste marktinitiatieven sneuvelen zonder deugdelijk gemotiveerd detailhandelsbeleid. Goed onderbouwd detailhandelsbeleid, dat rekening houdt met de veranderde situatie na de coronacrisis, is dan ook onmisbaar om partijen houvast en perspectief te geven. Door dat perspectief weten ondernemers en eigenaren dat het zin heeft om ‘vol te houden’ en straks weer opnieuw te investeren.

Met concreet beleid laat je zien dat je een visie hebt. In plaats van alles toe te laten tot blijkt dat bestaande centra niet meer functioneren, laat je als overheid weten waar ontwikkelingen gewenst zijn. Het is voor iedereen duidelijker als je aangeeft alleen ontwikkelingen toe te staan die bijdragen aan de beoogde structuur, dan alles toe te staan tenzij de structuur duurzaam wordt ontwricht.

Rik Eijkelkamp
Directeur DTNP en mede-opsteller Dynamiek door beleid

Wat mag waar en waarom?

Het detailhandelsbeleid moet concreet zijn, en goed onderbouwd, op basis van actuele data en ruimtelijk relevante criteria. Wat waar mag en waarom, mag aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Met helder beleid sta je als overheid sterk bij juridische procedures. De gemeente Hoogeveen vroeg ons, onder andere naar aanleiding van jurisprudentie in de casus Appingedam (zie hiervoor pagina 23 van Dynamiek door beleid), de detailhandelsstructuurvisie te actualiseren.

Meer informatie over detailhandelsbeleid Hoogeveen

Nieuwe tijden, andere opgaven. De coronacrisis versnelt autonome ontwikkelingen in consumentengedrag. Vrijwel alle winkelgebieden kampen met het wegvallen van winkels. De strategie voor duurzame winkelgebieden begint echter niet bij die afzonderlijke centra, maar op structuurniveau: hoe ontwikkelen zich inwoneraantallen, huishoudenssamenstelling en koopstromen? Welke omvang en branchering van de winkelgebieden past bij de nieuwe tijd? Wat is dan de haalbare en gewenste positie van de verschillende gebieden ten opzichte van elkaar?

Dirk Jan Droogh
Senior consultant DTNP en mede-opsteller Dynamiek door beleid

Ja, maar...

...leegstand is toch stilstand?

Nee! Leegstand wil niet zeggen dat er nergens nieuwe ontwikkelingen meer mogelijk zijn. De hoofdcentra van dorp en stad hebben vaak de meeste leegstand. Vanuit kwalitatief oogpunt kan het dus wenselijk zijn om toch in deze centra te investeren. Die investering komt, bijvoorbeeld bij versnipperd eigendom, vaak niet zomaar van de grond. Door als gemeente te kiezen voor dat belangrijke centrum zullen eigenaren en ondernemers eerder bereid zijn daar te investeren, en op andere locaties bovendien sneller alternatieve opties gaan verkennen. Dit soort ingrijpende keuzes vragen wel om bestuurlijke moed.

In Naaldwijk, in de gemeente Westland, is er veel leegstand. Toch kiest de gemeente ervoor dit centrum als hoofdcentrum aan te wijzen en te versterken. Dit kan door winkels naar strategische locaties in Naaldwijk-Centrum te verplaatsen én door andere publieksfuncties, zoals de bibliotheek, toe te voegen.

Lees meer over gemeente Westland

...de markt bepaalt toch?

Nee! Als alles overal wordt toegestaan ontstaat er louter onduidelijkheid. Juist in deze tijd van economische en maatschappelijke transitie moet de overheid met krachtig beleid richting geven. Maar beleid van bovenaf opleggen werkt averechts. Het opstellen van een detailhandelsstructuurvisie is, als de marktpartijen daarbij vanaf het begin worden meegenomen, een prima vliegwiel om betrokkenen vertrouwen te geven, enthousiast te maken en in actie te laten komen. De in voorbereiding zijnde Omgevingswet zet dan ook nadrukkelijk in op de participatie van stakeholders.

In de fusiegemeente Vijfheerenlanden harmoniseerden wij het beleid van de drie voormalige gemeentes. Bij dit proces werden ondernemers en bewoners vanaf het begin betrokken. Vanwege corona gebeurde dit door middel van een interactieve projectwebsite.


Lees meer over Vijfheerenlanden

...beter wachten op de omgevingsvisie?

Nee! Het is, juist nu, van belang de detailhandelsstructuurvisie niet te lang afhankelijk te maken van van het complexere omgevingsvisietraject. Een vastgestelde detailhandelsstructuurvisie kan al op korte termijn als toetsingskader dienen voor winkelplannen en transformaties, en voor continuïteit en juridische handhaafbaarheid van beleid zorgen. En bij het opstellen van de omgevingsvisie is díe belangrijke bouwsteen dan al klaar.

In de gemeente Nijkerk stelden we de detailhandelsstructuurvisie in de geest van de omgevingsvisie op; ondernemers en eigenaren konden vanaf het begin meedenken over en reageren op de visie. Zo ontstond gedragen detailhandelsbeleid dat later eenvoudig aan de omgevingsvisie kan worden toegevoegd.
Lees meer over detailhandelsbeleid Nijkerk

Ook aan de slag met een detailhandelsstructuurvisie?

Met ons team van planologen, geografen en stedenbouwers maken wij al 25 jaar effectieve, creatieve en vooral uitvoerbare visies. Wij helpen u graag met advies over of het opstellen van een detailhandelsstructuurvisie voor uw gemeente. Mail of bel ons voor een vrijblijvende (video)afspraak: info@dtnp.nl | 024 3792083

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie