Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons


De gevolgen van de coronacrisis voor centra

Vinden consumenten en bedrijven straks de winkelstraat nog terug?

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Gezondheid, beheersing van het virus en het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting hebben prioriteit. Horeca, winkels en culturele voorzieningen zijn voorlopig gesloten. Consumenten (ook oudere!) wennen aan bestellen en leven online. Online-spelers vergroten hun capaciteit en rendement. Vinden (en willen) consumenten en bedrijven na de crisis de winkelstraat nog wel terug?

In één klap jaren vooruit

Ondanks steunprogramma’s zullen veel winkels en horecabedrijven waarschijnlijk niet meer opengaan. De geleidelijke afname van het aantal fysieke winkels gaat door de coronacrisis in één klap jaren vooruit. Economische recessie, leegstand en verloedering dreigen. Overheden en marktpartijen staan voor de opgave om centra leefbaar te houden en de resterende voorzieningenstructuur weer vitaal en aantrekkelijk te krijgen. Centra zullen compacter en veelzijdiger moeten worden.

De kaarten opnieuw geschud: wie wordt weer relevant?

Hoe verandert de coronacrisis onze manier van leven? Na de crisis worden de kaarten opnieuw geschud. Ook de relevantie van centrumgebieden wordt opnieuw bepaald. Leegstand en verloedering moeten actief bestreden worden door heldere keuzes, minder centrumstraten met meer variatie en herschikking en transitie van winkels naar andere centrumfuncties waaronder wonen, werken, welzijn, beleven en cultuur.

Niet afwachten maar in actie, juist nu!

DTNP roept op om nu geen tijd te verdoen. Het lijkt misschien logischer te wachten om te kijken 'wat er overblijft', maar het is juist nú belangrijk om een strategie en reddingsplan te maken, zodat na de crisis gelijk de handen uit de mouwen kunnen. Centra die zich tijdig aanpassen, kunnen weer aantrekkelijk worden voor nieuwe generaties consumenten en ondernemers. Zij lopen naar verwachting snel uit op achterblijvers die ‘dralen en verschralen’. Wij staan nu voor u klaar!

Participatie kan ook tijdens de crisis door: drie voorbeelden

De coronacrisis vergroot de urgentie voor verscherpte centrumvisies en snelle actieplannen. Participatie van stakeholders is daarbij onmisbaar. Wij passen door de gewijzigde omstandigheden in lopende en nieuwe projecten participatievormen aan. Hieronder staan drie voorbeelden van hoe we dat doen.

Ward Frielink
Directeur DTNP

Vijfheerenlanden: projectwebsite met flexibele interactie

In de gemeente Vijfheerenlanden werken we aan een nieuwe detailhandelsstructuurvisie. In dit project koppelen we tussentijdse resultaten terug via een speciale projectwebsite. Stakeholders en geïnteresseerden kunnen binnenkort op plannen en op elkaars ideeën reageren. Met de opdrachtgever en projectgroep overleggen we via videoconferenties. Projectwebsites bouwt en beheert DTNP zelf. Interactie kan flexibel (eventueel per doelgroep) worden aangepast aan de stap in het proces. In principe zou zo het hele project inclusief participatie ‘op afstand’ kunnen.

Bekijk de projectwebsite voor Vijfheerenlanden

Cuijk: de raad op afstand

Voor Cuijk hebben we de centrumvisie geactualiseerd en concrete nieuwe uitvoeringsprojecten benoemd. Deze week lichtte Rik Eijkelkamp van DTNP de uitgevoerde actualisatie toe vanuit een verder lege raadzaal. Via de livestream konden raadsleden en andere belangstellenden de presentatie volgen. Per Whatsapp en SMS konden raadsleden vragen stellen en reageren. Zo kunnen democratische processen doorgaan en kan de gemeente besluitvaardig aan de slag als de coronamaatregelen worden opgeheven.

Flexibel met beproefde methoden in Nieuwkoop

In Nieuwkoop startten we vorige maand met de Centrumvisie. Hier zijn we vooral nog aan het ‘ophalen’. Groepsgesprekken met stakeholders vervangen we pragmatisch door individuele meningspeilingen per mail, brief en telefonisch spreekuur. De eerste analyse koppelen we terug via een ‘SWOT-doc’ en ‘email-dialoog’. Verderop in het proces hopen we weer fysiek bij elkaar te komen voor creatieve sessies over de visie en de maatregelen. En anders maken we een projectwebsite of zoeken we andere wegen. Ondanks de coronacrisis blijven wij bij onze eerdere planning: voor de zomer klaar!

Ook aan de slag met uw centrum?

Mail of bel ons voor een vrijblijvende (video)afspraak: info@dtnp.nl | 024 3792083

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie