Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons


Hoe is het nu met...?

DTNP kijkt terug (en een beetje vooruit)

Loslaten is nooit makkelijk. Maar na een vaak mooi en intensief proces met ondernemers, eigenaren, bewoners, gemeenteambtenaren en politiek moeten wij altijd weer loslaten. Het is dan aan de betrokkenen om met de opgestelde visie en de uitvoeringsprojecten aan de slag te gaan. Die uitvoering is meestal een kwestie van kleine stapjes en een lange adem. Voor ons is het dan ook leuk én leerzaam om na enkele jaren terug te gaan naar een centrum, dorp of stad. Even contact met de betreffende ambtenaar of, als we in de buurt zijn, zelf even rondlopen door het gebied.

Wat is er veranderd in het centrum? Welke projecten zijn opgepakt? Is het gelukt het centrum aantrekkelijker en vitaler te maken? Welke werkwijzen zijn aanraders voor andere gemeenten?

In deze eindejaarsnieuwsbrief nemen we je mee in een aantal van die terugblikken. Hoe is het nu met...? Ook komt ons jaarlijks terugkerende onderzoek naar bezoekersgedrag in middelgrote centra aan bod. Dat is immers het ultieme 'hoe is het nu met'.

Wij hopen je een plezier te doen met dit overzicht. Wellicht levert het inspiratie op voor je eigen gemeente. Ons team staat voor je klaar.

We wensen je een prettige afsluiting van het jaar en een dynamisch 2023!

Namens het hele team van DTNP
Ward Frielink en Rik Eijkelkamp

Een kijkje in centra waar DTNP advies uitbracht

Het centrum van Loppersum

Voor veel kleine dorpen is het toekomstperspectief van het lokale centrum spannend, maar de aardbevingsproblematiek zorgde in Loppersum voor extra onzekerheid. Ondernemers en eigenaren moesten beslissen wat ze, nu de versterkingsoperaties onzeker bleven, met hun winkel of pand wilden. In een intensief traject stelden we samen met hen een realistische visie op voor een compact, levensvatbaar dorpscentrum.

Wij waren heel benieuwd hoe het nu gaat in het dorp en spraken daarover met Kors van Slochteren, projectleider Centrum Loppersum bij gemeente Eemsdelta. Ook benieuwd?

Lees hier over de ontwikkelingen in Loppersum

Peter over Loppersum

Een belangrijke ambitie voor het centrum van Loppersum was het samenbrengen van sociaal-maatschappelijke functies om ze voor de toekomst te kunnen behouden. Onder andere bibliotheek, Dorpshuis en zorgverleners zijn in vergaande gesprekken over gezamenlijke huisvesting. Dat is een goede ontwikkeling die nodig is om te zorgen dat Loppersum ook in de toekomst een echt ‘centrumdorp’ blijft.

Peter Rosmulder
Stedenbouwkundige

Hoe gaat het in het centrum van Waalwijk?

Tycho Wissink ging enkele jaren nadat wij de centrumvisie opstelden terug naar Waalwijk om met eigen ogen te zien hoe het centrum veranderd was en hoe transformatie op gang kwam buiten het in de visie afgebakende centrumgebied. Hij sprak ook met de programmamanager én de projectleider Binnenstad. Zij vertelden wat er inmiddels was gebeurd in en rond het centrum én welke belangrijke lessen zij geleerd hadden tijdens het proces.

Hoe Waalwijk meters maakt

Ook in de centra van de gemeente Meierijstad, Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, is al veel gebeurd. Wij komen nog steeds regelmatig in deze centra, maar nu we voor de gemeente de visies die wij daar opstelden evalueren, valt ons pas goed op wat er veranderd is. Overigens heel zinvol om met zo'n evaluatie samen te kijken wat er al gelukt is, wat nog extra aandacht behoeft en of het nodig is om de centrumvisie aan te passen.

Lees hier hoe het in de 3 dorpscentra van Meierijstad gaat

Ward Frielink
Directeur DTNP

€ 2,2 miljoen voor het centrum van Buitenpost

Het wat trieste centrum van Buitenpost moest flink kleiner én aantrekkelijker worden, schreven we in de visie in 2019. We eindigden de visie dan ook met het wensbeeld dat de betrokken projectgroep tijdens een van de werksessies met ons vormde voor hun centrum, en met concrete acties als een ontwerp voor de openbare ruimte en het uitwerken van regels voor woontransformatie. De gemeente reserveerde € 2,2 miljoen voor een groener en voetgangersvriendelijk centrum. Ook de betrokken projectgroep is voortvarend met de visie aan de slag gegaan.

Jeldrik Doevendans van gemeente Achtkarspelen: "Het perspectief van de visie was duidelijk en de projectgroep heeft het daarna goed opgepakt, waardoor het echt een project van Buitenpost voor Buitenpost aan het worden is. Als gemeente hebben we de groep mee laten kijken bij andere projecten in de gemeente om zo inspiratie en kennis op te doen. Zo neem je elkaar serieus en kom je stukken verder."

Meer over hoe Buitenpost op de schop gaat

Transformatie naar wonen een goed plan?

Eigenaren van leegstaande winkelpanden in Buitenpost vroegen aan de gemeente of zij hun pand konden transformeren naar een woning. Maar als dat overal toegestaan wordt, is er een risico dat het aanbod nog verder versnipperd raakt. Op basis van een reële analyse en ambitie konden we duidelijk aangeven in welke delen van het centrum de deuren voor publiek open moeten blijven en waar getransformeerd kan worden naar wonen. Zo weten betrokkenen waar ze aan toe zijn en welke investeringen gewenst zijn.

Tycho Wissink
Projectleider

De Omgevingswet?

Hoe staat het nu met de Omgevingswet?

De invoering van de Omgevingswet, die al een aantal malen is uitgesteld, staat nu met potlood gepland voor 1 juli van het komende jaar.

Steeds meer gemeenten zijn vooruitlopend hierop al actief bezig met het opstellen van (delen van) een Omgevingsvisie. DTNP stelt regelmatig omgevingsvisies of bouwstenen daarvoor op.

Benieuwd naar onze aanpak bij de Omgevingsvisie?

Onderzoek in middelgrote centra

Terug naar acht middelgrote centra

Sinds 2014 voeren wij samen met studenten van de Radboud Universiteit jaarlijks een onderzoek uit in middelgrote centra. Daarmee kunnen we het gedrag van de bezoekers monitoren. Dit jaar stonden de studenten in acht centra waar we in 2016 of 2017 de bezoekers ook al ondervraagd hadden.

Middelgrote centra dreigen vaak tussen wal en schip te raken. Kleine dorps- of buurtcentra functioneren vaak goed op het boodschappenaanbod en grote steden op het recreatieve aanbod en de veelal historische sfeer. Veel aanbod dat van oudsher in de middelgrote centra te vinden is, is ook, en met een ruimere keuze, op internet te koop.

In eerdere versies van ons onderzoek bleek dat middelgrote centra minder regiobezoekers trekken en dat het verblijven als doel voor een bezoek een grotere rol speelt. Hebben die ontwikkelingen zich doorgezet?

De resultaten van ons onderzoek in middelgrote centra

Terug naar de warenmarkt

Met nieuwe opstelling floreert warenmarkt Weert

Samen met de kooplieden een nieuwe opstelling voor de zaterdagse warenmarkt van Weert bedenken, bleek nog niet zo eenvoudig. Maar in het najaar van 2019 stond de markt dan toch met de gewijzigde inrichting in het centrum. Projectleider Rik Eijkelkamp nam contact op met Alwin Snijders, teamleider Toezicht en Handhaving van de gemeente, met de vraag hoe het nu met de markt van Weert gaat. Wat blijkt? De markt floreert!

Lees hier hoe de nieuwe opstelling zijn vruchten afwerpt

Klein beginnen

Nederland mooier maken, dat was mijn ambitie als student. Inmiddels ben ik erachter dat dat niet zo snel gaat als ik toen dacht, maar door terugkijkjes zoals hierboven zie ik dat we Nederland wel degelijk, stapje voor stapje, mooier maken. Ons project voor de Nieuwe Markt in Kampen was daar ook een goed voorbeeld van. Van een parkeerplein naar een mooi verblijfsplein, met zitjes en groen. Aan de uitvoering daarvan wordt nu gewerkt. Binnenkort kan ook ik dus terug om te kijken wat er veranderd is!

Kijk hier hoe mooi dit stukje Nederland wordt

Pieter Bos
Stedenbouwkundige

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie