Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Amsterdam Bos- en Lommerplein en -markt

Aanleiding

Analyse

Visie

Resultaat

Vervolg

Steeds minder bezoekers
Met de aanwezigheid van winkels en de warenmarkt heeft het Bos en Lommerplein een belangrijke functie voor het woon- en leefklimaat in stadsdeel West te Amsterdam. De markt heeft echter te maken met een eenzijdige branchering en leegstaande kramen en het plein heeft een matige verblijfskwaliteit waardoor wijkbewoners in toenemende mate wegblijven.

Verplaatsing van de warenmarkt?
De gemeente Amsterdam gaf DTNP de opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het functioneren van de markt en het plein als geheel te verbeteren. Twee vragen stonden centraal:
- Wat zijn de consequenties van verplaatsing dan wel inkrimping van de markt?
- Welke (ruimtelijke) mogelijkheden zijn er voor de inrichting van het plein?

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie