Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Modellenstudie supermarkt Akkrum

Locatie en oriëntatie supermarkten cruciaal voor dorpscentra

Supermarkten fungeren in veel dorpscentra als publiekstrekker voor overige voorzieningen. Uit onderzoek van DTNP blijkt dat een goede inpassing hierbij van belang is: wanneer er sprake is van een goede zichtrelatie en een korte afstand tot overige winkels zullen meer consumenten hun supermarktbezoek combineren met een bezoek aan een andere winkel. In Akkrum pasten wij deze theorie toe in de modellenstudie voor vernieuwing van de Poiesz-supermarkt.

De bestaande supermarkt in het Friese dorp voldoet niet langer aan de eisen voor een goede exploitatie binnen de nieuwe formule (Poiesz 2.0): de winkel- en magazijnruimten zijn te klein, de indeling en bevoorrading onhandig, en er is te weinig parkeergelegenheid. Met een modellenstudie hebben wij in beeld gebracht hoe de supermarkt (door nieuw- of verbouw) vergroot en verbeterd kan worden.

Een goede supermarkt én meer ruimtelijke kwaliteit

In deze modellenstudie is niet alleen het functioneren van de supermarkt, maar ook de ruimtelijke relatie met het Akkrumse centrum meegewogen. Uitgangspunten voor de modellenstudie waren een minimaal vloeroppervlak van circa 1.750 m² bvo, voldoende parkeercapaciteit, een goede ruimtelijke inbedding van de supermarkt en een goede relatie met het centrum.

Aan de hand van deze uitgangspunten selecteerden wij vanuit diverse modellen drie voorkeursvarianten. Met behulp van deze ruimtelijke modellen heeft Poiesz in overleg met gemeente en omwonenden laten zien dat de supermarktontwikkeling tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie