Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Horecapotentie Almere Centrum

Passend horeca­programma voor de vijfde stad van Nederland

Almere groeit uit tot de vijfde stad van het land. In het centrum van Almere Stad wordt toegewerkt naar een horeca-aanbod dat past bij een stad van 200.000 à 300.000 inwoners. Behalve het stationsgebied heeft vooral het gebied rond de Esplanade en het Weerwater de aandacht. Dat deel van het centrum wordt opnieuw ingericht met meer groen en intimiteit en uitbouw van het traplandschap naar het water. Een ideaal milieu voor horeca en verblijven dus?

De gemeente Almere vroeg DTNP om marktontwikkelingen en –potenties voor de horeca in Almere Centrum te onderzoeken. Om deze inzichtelijk te maken keek DTNP vanuit verschillende kwantitatieve én kwalitatieve benaderingen naar Almere Centrum: benchmarking, distributieplanologisch onderzoek, trendanalyse en leefstijl-onderzoek. Zo is voor Almere Centrum per horecasector een groeiperspectief opgesteld.

Complementaire horecaprofielen met eigen identiteit

In de horeca zijn locatie-kenmerken (verblijfskwaliteit, traffic, etc.) bepalend voor de mogelijkheden. In de gemeentelijke centrumvisie ‘Next-Level’ heeft elk gebied een eigen thema en ambitie. DTNP sloot daar ook voor de horeca op aan en vertaalde marktpotenties naar deze gebieden en ambities. Wij zochten per gebied naar complementariteit en eigen identiteit, in doelgroep, groot-/kleinschalig, dag/avond/nacht, sfeer, prijs, in de loop/doelgericht, etc.

De markpotenties zijn samengevat in een kaart met sprekende horecaprofielen als ‘even snel’ en ‘ontspanning’. De uitkomsten zijn benut voor de verdere uitwerking en inkleuring van deelgebieden in het centrum. Zo werd ook voor het Stationsgebied en het nieuwe traplandschap aan het Weerwater concreet aangegeven hoeveel (meer) en welk type horeca (bijv. foodhal) passend is en aansluit op de ambities van ‘Next-Level’.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie