Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Toekomstvisie Nederlandse warenmarkten

Vanuit de eigen kracht inspelen op trends

Het koopgedrag van consumenten verandert snel. Winkels en centrumgebieden moeten zich aanpassen. Dat geldt ook voor de warenmarkt, de ‘ambulante handel’. Met een menselijke maat, sociaal contact, vakmanschap en advies onderscheidt de warenmarkt zich van winkelketens en webshops. Vanuit die eigen kernkwaliteiten kan de markt inspelen op de groeiende aandacht voor food, proeven, beleven en verblijven.

Dat is de conclusie van het rapport ‘Proeven en ontmoeten: de kracht van de ambulante handel’, dat wij opstelden in opdracht van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Met dit rapport kunnen gemeenten, marktondernemers en andere betrokkenen in het hele land aan de slag.

Wekelijks evenement voor ‘proeven en ontmoeten’

De warenmarkt valt in het gemeentelijke beleid soms ‘tussen wal en schip’. De markt verdient meer aandacht dan alleen ‘vergunningen en handhaving achteraf’. Een ‘offensieve strategie aan de voorkant’ kan de warenmarkt tot de attractieve publiekstrekker van stads- en dorpscentra maken: de markt als wekelijks evenement voor ‘proeven en ontmoeten’.

Ondanks dat juist de ambulante handel zich bij uitstek leent om flexibel in te spelen op veranderingen is de warenmarkt vaak gevangen in ‘vaste patronen’ en verouderde regels, waardoor er onvoldoende ruimte is voor vernieuwing. Met ‘ambachtelijk en vers’ als basis, gericht aangevuld met overige specialisten, kan de warenmarkt optimaal toekomstgericht worden. ‘Proeven en ontmoeten’ biedt een leidraad waarmee gemeenten en ondernemers kunnen bepalen wat men in de lokale situatie wil en kan. Met dat gezamenlijke doel voor ogen kan men de juiste maatregelen en regels kiezen.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie