Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Grootschalige herontwikkeling Rivium Capelle

Van kantoor- naar woon-/werkgebied

Rivium is een bedrijvenpark van ruim 30 hectare bij de van Brienenoordbrug (A16, grensgebied Rotterdam - Capelle). Vanwege de structurele leegstand van kantoren worden plannen ontwikkeld om een deel van de kantoren te transformeren naar circa 5.000 woningen. Hierdoor ontstaat een nieuw woongebied met in 2023 circa 7.000 bewoners. De hoofdmoot van de bebouwing betreft appartementen voor kleine huishoudens (1 à 2 personen) en is overwegend huur in het hogere segment.

In opdracht van de gemeente onderzocht DTNP het haalbare programma publieksgerichte voorzieningen voor dit nieuwe woon- en werkgebied. De voorzieningen hebben in de toekomst zowel een functie voor de nieuwe bewoners als voor de aanwezige kantoormedewerkers. De gemeente stelde als belangrijke voorwaarde dat de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen geen verdringingseffecten mogen hebben op de nabijgelegen Capelse winkelgebieden in de wijken ’s-Gravenland en Fascinatio.

Passende maat

Wij berekenden aan de hand van ligging, doelgroep en trendprognoses de haalbare omvang van het toekomstige winkelaanbod. DTNP acht een volwaardige buurtvoorziening, met een moderne supermarkt, van circa 2500 m² mogelijk. Met deze omvang ontstaat een perspectiefrijk winkelaanbod en treden geen negatieve effecten op voor de winkelgebieden in de omgeving. Gelet op de levensstijl van en de grote hoeveelheid werkzame personen onder de toekomstige bewoners (young professionals) ontstaat aanvullend perspectief voor toevoeging van moderne horecaconcepten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie