Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Binnenstadsvisie Deventer

Van winkelgebied naar publiekshart

In de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) werken ondernemers en eigenaren samen aan een aantrekkelijke en vitale binnenstad. Ondanks de historische kwaliteit en sfeer heeft ook Deventer te maken met veranderend koopgedrag van consumenten, het wegvallen van filiaal- en grootwinkelbedrijven en leegstand in de winkelstraten. DTNP is gevraagd om een toekomstbestendige visie voor de binnenstad op te stellen.

Volgens de visie heeft Deventer met zijn historische ambiance, aantrekkelijke horeca, verrassende snuffelwinkeltjes, cultuur en evenementen een uitstekende uitgangspositie. Wel moet het ruime ‘monofunctionele’ kernwinkelgebied rondom de Lange en Korte Bisschopstraat aangepast worden aan het veranderende gebruik van de binnenstad door bezoekers. Er wordt daarom ingezet op meer ruimte en flexibiliteit om winkelruimte om te zetten in andere publieksfuncties, zoals bijvoorbeeld (dag)horeca, dienstverlening, ateliers en allerlei nieuwe mengvormen. In minder drukke straten zijn ook werken en wonen op de begane grond een aanwinst.

Bouwsteen voor de Omgevingsvisie

De visie is in enkele maanden tot stand gekomen met een werkgroep van vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente. Daarnaast zijn met belanghebbenden afzonderlijke bijeenkomsten gehouden over de analyse en voorliggende keuzes. De landelijke expertise en onafhankelijke positie van DTNP werkte daarbij goed als smeermiddel tussen partijen. De Binnenstadvisie levert ook een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie van de gemeente. SDBM en gemeente zijn met andere betrokkenen in de stad inmiddels volop aan de slag met de verschillende projecten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie