Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Landelijke handreikeing Dienstenrichtlijn

Ruimtelijk detailhandelsbeleid toegestaan, motivering vraagt aandacht

De Europese Dienstenrichtlijn zorgt ervoor dat dienstverleners in de EU, waaronder detailhandelsondernemingen, zich onbelemmerd in een andere lidstaat kunnen vestigen. De Dienstenrichtlijn verbiedt overheden niet om beleid te voeren of regels te maken over de ruimtelijke ordening (‘territoriale beperkingen’) van detailhandel en andere dienstverleners. Wel moeten de gestelde eisen aan regels voldoen.

De Raad van State-uitspraak in 2019 over het Woonplein in Appingedam maakte duidelijk dat het detailhandelsbeleid van gemeenten vaak onvoldoende gemotiveerd is. In opdracht van de Ministeries van BZK en EZK, IPO en VNG bracht de Retailagenda daarom een landelijke handreiking uit over de Europese Dienstenrichtlijn in relatie tot het Nederlandse ruimtelijke detailhandelsbeleid.

DTNP als deskundige voor juridisch houdbaar beleid

Vanwege onze kennis van de Dienstenrichtlijn en ervaring met detailhandelsbeleid en planologische procedures zijn wij gevraagd mee te schrijven aan deze publicatie. Beleid en visies van onze hand zijn inmiddels veelvuldig door de Raad van State getoetst (en overeind gebleven). Wij hebben scherp in beeld welke criteria planologisch-juridisch houdbaar zijn en beschikken over de juiste feiten en cijfers om beleidskeuzes te motiveren. De handreiking helpt gemeenten en provincies op weg.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie