Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Toekomstperspectief winkelcentrum Bellestein Ede

Integrale benadering biedt uitkomst bij verkeerskundige vraagstukken

Eind 2018 zijn plannen gepresenteerd voor vernieuwing en verplaatsing van het gezondheidscentrum aan de rand van winkelcentrum Bellestein in Ede. Deze plannen betekenen volgens de ondernemersvereniging echter een verslechtering van de reeds onveilige verkeerssituatie. Op verzoek van drie partijen (ondernemers, eigenaren en bewoners) en in overleg met de gemeente Ede hebben wij een verkeerskundige verkenning uitgevoerd.

Verkeerskundige knelpunten zijn vaak een gevolg van een niet goed functionerende ruimtelijke structuur. In veel gevallen hanteren wij daarom een integrale aanpak, die leidt tot een structurele oplossing. Zo ook in winkelcentrum Ede Bellestein.

Creatieve oplossingen voor een veilig en vertrouwd wijkwinkelcentrum

Het functioneren van het winkelcentrum als geheel is hierbij voor ons het uitgangspunt. Zo hebben wij eerst het toekomstperspectief en de positie binnen Ede bepaald. Geconstateerd is dat het winkelcentrum ook in de toekomst kansrijk is als volwaardig wijkcentrum. Vanuit dit kansrijke profiel analyseerden wij de ontstane situatie. Hierdoor konden wij prioriteiten aanbrengen in de (verkeerskundige) knelpunten en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit integraal meewegen in de gekozen oplossingsrichting.

In een open dialoog met alle partijen hebben wij vervolgens het gezamenlijk belang voorop gesteld: Bellestein als een vanzelfsprekende (‘veilige en vertrouwde’) ontmoetingsplek voor de mensen uit Veldhuizen. Met ruimtelijke schetsen is inzichtelijk gemaakt hoe een verbetering van de verkeerssituatie tegelijkertijd kan leiden tot een verbeterde uitstraling van het hele wijkwinkelcentrum.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie