Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Verplaatsingspotenties Groesbeek

Individuele stakeholdergesprekken

DTNP deed in opdracht van de gemeente Berg en Dal en provincie Gelderland onderzoek naar de mogelijkheden tot concentratie van individuele ondernemers en vastgoedeigenaren in en om het centrum van Groesbeek. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het programma SteenGoed Benutten van de provincie Gelderland, waarmee de provincie gemeenten helpt met hun leegstandsopgaven. Uit de gesprekken bleek invulling van leegstand door verplaatsing van winkels van buiten het centrum weinig kansrijk; veel winkeliers waren reeds verplaatst en de overblijvende winkeliers zijn niet meer te verleiden.

Verplaatsen sociaal-cultureel centrum

Na een tussentijdse evaluatie hebben we ons onderzoek verlegd naar de onderliggende (structurele) problemen en naar een bredere sectorale kijk op invullingsmogelijkheden voor leegstand. We constateerden dat het centrale Marktplein een grote sleutelrol kan vervullen om de samenhang in het centrum te verbeteren. Het Marktplein heeft de potentie de spil in het actieve dorpsleven van Groesbeek te zijn.

Naar aanleiding van onze analyse en aanbevelingen heeft het College ons advies overgenomen om het verouderde sociaal-cultureel centrum De Mallemolen te verplaatsen naar het Marktplein. Door deze publieksfunctie aan het Marktplein te plaatsen worden de relevantie van het centrum én de sociale functie van het Marktplein vergroot. Met deze alternatieve afronding van het centrumplan verdwijnt bovendien winkel­vastgoed uit de markt, waardoor de leegstand vermindert. De gemeente Berg en Dal is vervolgens een haalbaarheids­onderzoek voor de verplaatsing van De Mallemolen gestart.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie