Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Scenario’s voor saneringsopgave stadsdeelcentrum Schalkwijk Haarlem

Van leegstand naar multifunctioneel stadsdeelhart

Winkelcentrum Schalkwijk had jarenlang een sterke regionale positie, met bijvoorbeeld een V&D. Inmiddels is de positie, onder andere door de opkomst van historische binnensteden, de ontwikkeling van Hoofddorp en Amstelveen, de opkomst van webwinkels en het wijzigend vestigingsgedrag van winkelketens veranderd naar een stadsdeelverzorgende. De leegstand in het centrum neemt al enige tijd hard toe. Er wordt nu gewerkt aan een ingrijpende herontwikkeling van het winkelcentrum. De nieuwe naam ‘Centrum Schalkwijk’ onderstreept de ambitie om te komen tot een multifunctioneel stads(deel)hart.

Sanering: modellen toekomstige centrumstructuur

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren heeft DTNP in beeld gebracht hoe groot de huidige saneringsopgave van het centrum is en welke functies in de toekomst kansrijk zijn. Deze programmatische opgaven zijn vertaald in twee ruimtelijke modellen. Bij de modellen is rekening gehouden met de bestaande plannen en initiatieven. Ook is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige, sterk versnipperde eigendomssituatie. We zoeken het optimum tussen resultaat en uitvoerbaarheid (afhankelijk van zo min mogelijk eigenaren).

De twee modellen hebben beide hun eigen voor- en nadelen. In een werksessie met eigenaren hebben we met schetsrol erbij samen verder getekend en gedacht over de meest wenselijke en haalbare ontwikkelingsrichting. Bij het traject om die keuze verder uit te werken zal DTNP een adviesrol vervullen onder supervisor Jo Coenen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie