Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Visie en beleidsregels horeca Heerlen

Focus op aantrekkelijke pleinen in Heerlen-Centrum

DTNP heeft voor Heerlen een inspirerende visie voor de horeca in de hele gemeente ontwikkeld. De ambities zijn het grootst in het centrum van Heerlen. Daar wordt de horeca zoveel mogelijk geclusterd op een aantal specifieke locaties, elk met een eigen DNA, sfeer en horecaprofiel. Zo is er voor consumenten ook echt wat te kiezen. Van het grote terrassenplein met avondhoreca op het Pancratiusplein tot de intiemere omgeving op het Corioplein. Om de centrumpositie van de Heerlense binnenstad binnen Parkstad te stimuleren is geadviseerd terughoudend om te gaan met nieuwe horeca buiten de concentratiegebieden.

Beleidsnota met instrumentarium om visie te realiseren

In een aanvullende kadernota is beschreven hoe relevante gemeentelijke instrumenten, zoals het bestemmingsplan, openingstijden, vergunningen en inrichtingseisen, kunnen worden ingezet om de nieuwe visie te realiseren. In de nota wordt voorgesteld om sluitingstijden ruimtelijk gemotiveerd in te zetten voor de verschillende horecalocaties. Doel: juiste bedrijf op de juiste plek, minder overlast en meer dynamiek. De horecanota is een cruciale schakel tussen de ambities van de gemeente en de dagelijkse vergunningverlening. Voor ondernemers is transparant geworden wanneer zij wel of niet een vergunning krijgen. De visie en het beleidskader zijn integraal vastgesteld dor de gemeenteraad.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie