Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Actualisatie detailhandelsstructuurvisie Hoogeveen

Ruimtelijk detailhandelsbeleid als houvast

In tien jaar tijd is er veel veranderd in het Nederlandse winkellandschap. Toen DTNP in 2008 de detailhandelsstructuurvisie voor de gemeente Hoogeveen opstelde, stond internetwinkelen nog in de kinderschoenen. Inmiddels is de afname van het fysieke winkelbezoek duidelijk zichtbaar in de (middelgrote) winkelcentra. Deze verandering én recente jurisprudentie (‘Appingedam’) waren voor de gemeente aanleiding om de detailhandelsstructuurvisie voor Hoogeveen te actualiseren.

Keuzes uit het verleden kritisch beschouwd

Met het nieuwe detailhandelsbeleid bouwen wij voort op de visie uit 2008: het credo ‘winkels horen in winkelgebieden’ is nog altijd het uitgangspunt. De gewenste winkelstructuur is door ons opgedeeld in drie schaalniveaus: één compact hoofdwinkelgebied met regionale aantrekkingskracht, enkele ondersteunende winkelgebieden voor dagelijkse voorzieningen dicht bij huis, en één perifere locatie, exclusief voor verkoop van volumineuze artikelen. In deze laatste categorie is, vanwege recente jurisprudentie rondom perifere detailhandelslocaties, het beleidskader aangescherpt. DTNP zorgt er voor dat ‘ongewenste uitzonderingen’ uit het verleden in de toekomst geen gevolgen meer hebben.

Vanuit de geactualiseerde detailhandelsstructuur hebben wij kansen en bedreigingen per winkelgebied in beeld gebracht. Hierin is onder andere de omvang en optimale inpassing van supermarkten geconcretiseerd, zodat zij als publiekstrekker voor overige winkels kunnen (blijven) fungeren. Hiermee beschikt de gemeente opnieuw over een toekomstbestendig detailhandelsbeleid, waarmee het voorzieningenniveau voor de inwoners ook de komende jaren op peil kan blijven.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie