Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Centrumvisie Loppersum

Onzekerheid en onduidelijkheid

In het Groningse Loppersum staat het toekomstige voorzieningenniveau onder druk. De aardbevingsproblematiek zorgt, naast krimp van de bevolking en een vergrijzend ondernemersbestand, voor veel onzekerheid en onduidelijkheid bij ondernemers. Bij gemeente, bewoners en ondernemers is er behoefte aan een nieuw perspectief op een sterk, relevant en aantrekkelijk dorpshart. In overleg met de klankbordgroep (met daarin eigenaren, ondernemers en bewoners uit het centrum) is besloten de centrumvisie los te koppelen van de lopende versterkingsoperatie.

Centrumvisie biedt nieuw perspectief

Om tot een positief toekomstbeeld te komen, zijn wij uitgegaan van een wenselijk en haalbaar centrumprogramma op basis van lokale en individuele kansen, ambities en kwaliteiten. Wij hebben daarom besloten om één op één met ondernemers, vastgoedeigenaren en afgevaardigden van het verenigingsleven te spreken. Dankzij deze intensieve gespreksronde hebben wij een realistisch (haalbaar) centrumprogramma op kunnen stellen, als basis voor de ruimtelijke centrumstructuur.

In het tweede deel van de centrumvisie is, met oog voor de lokale stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten van het dorp, het centrumprogramma gevat in een ruimtelijke centrumstructuur. Door te werken met twee uitwerkingsscenario’s is er ruimte gelaten aan de mensen in Loppersum om (ook gedurende het komende versterkingsproces) samen invulling te geven aan het vernieuwde hart van Loppersum.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie