Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Centrumvisie Naaldwijk

Gezamenlijk proces om leegstand te verminderen

Door MKB Westland, BIZ Naaldwijk en gemeente Westland is, met behulp van de “Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland”, een proces ingezet om een compact, vitaal centrumgebied in Naaldwijk te realiseren. De aanleiding hiervoor was de zorg over een toename van het aantal leegstaande panden. Hoewel in Naaldwijk de voormalige panden van C&A en V&D weer zijn ingevuld, staan er veel meer winkelpanden leeg dan enkele jaren terug.

Naaldwijk-Centrum is een typisch voorbeeld van een middelgroot centrum dat, zeker na de opening van winkelcentrum De Tuinen, een recreatieve winkelfunctie had voor de streek. Net als bij andere middelgrote centra nemen de bestedingen af, loopt het aanbod terug en neemt de leegstand toe.

Compact en vitaal. Hoe dan?

In opdracht van de BIZ Naaldwijk onderzochten we hoe het centrum weer aantrekkelijk kan worden. Op basis van verschillende benaderingen zijn programmatische mogelijkheden voor detailhandel, horeca en overige publieksvoorzieningen in het centrum verkend. Zowel vanuit marktmogelijkheden (koopstromen, kengetallen en trends), als vanuit de ambitie om het stedelijk hart van het Westland te zijn.

Om invulling te geven aan realistische ambities hebben we een compacter centrum en gebiedsprofielen voor de verschillende delen in het centrum voorgesteld. Zo wordt duidelijk waar welke functies het beste passen en welke randvoorwaarden (zoals bezoekgemak, verblijfskwaliteit) nodig zijn voor succes. Alles is opgenomen in een actieprogramma, waarin ook wordt aangegeven wie voor deze acties verantwoordelijk is. Zo is voor alle partijen helder hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een dynamisch centrum van Naaldwijk.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie